Zastupitelstvo obce se letos bude věnovat jen přípravám podkladů pro získání dotace.

„Zvonice je dominantou obce. Je už ve špatném stavu a hodně podmáčená. Je třeba ji zaizolovat. Vše však záleží na vyjádření odborníka, který její nynější stav posoudí,“ informoval starosta Troubek-Zdislavic FrantišekČech.

Vhavarijním stavu je podle něj izmíněná kaplička, která se nachází na křižovatce pod Zdislavicemi, ve směru na Litenčice.

„Kaple Panny Marie potřebuje také opravit. Apokud získáme dostatečné finance, dáme do pořádku ijejí přilehlé okolí,“ uvedl starosta. Obec hodlá požádat Zlínský kraj odotace na zmíněné rekonstrukce. „Učiníme tak příští rok, opravu památek vidím reálněji,“ uzavřel Čech.