„Byla to naše iniciativa. Celkové náklady činí pět milionů dvě stě tisíc korun,“ informoval starosta Morkovic Pavel Horák. Město si také podalo žádost o dotaci z programu Zelená úsporám.

„Je to nešťastný program, netušíme, zda finanční příspěvek získáme. Do zateplování bytových domů jsme proto šli s tím rizikem, že dotaci neobdržíme a náklady uhradíme z vlastních peněz,“ vysvětlil Horák.