„Pokud nám to epidemiologická situace a vládní opatření umožní, byli bychom rádi, aby se Tříkrálová sbírka uskutečnila. Už teď je to rychle rozjetý vlak, protože přípravy nejsou otázkou posledních dnů ale týdnů a měsíců,“ řekl Deníku Marek Navrátil.

Každá z Charit má využití peněz ze své sbírky zaměřeno trochu specificky, ale základ je stejný u všech – je cílený na sociální spravedlnost.

„Děkujeme vám všem, že malým či větším finančním darem přinesete trochu té sociální spravedlnosti těm, kteří ji potřebují víc než my. A doufáme, že výtěžek z koledování bude u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice. Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předcházejícího roku, stejně jako následně transparentně prezentujeme přesné využití skutečných částek na konkrétní projekty,“ uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště.

V roce 2022 to tam bude podle jeho slov podpora Domácího hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska a obnova vozového parku pro terénní služby.

„A samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 vyskytne,“ dodává Dalibor Jirásek. A Marcela Kokoliová, koordinátorka hradišťské Tříkrálové sbírky dodává, jak věří, že po roční odmlce, kdy se z důvodu covidu mohlo koledovat pouze virtuálně, případně u obchodních center, koledníci letos navštíví všechny osobně.

Betlémské světlo rozdávali na uherskohradišťském Masarykově náměstí skauti i minulý rok.
Betlémské světlo k nám dorazí už o víkendu. V Hradišti ho budou rozdávat skauti

Výtěžek půjde pro seniory a zdravotně postižené 

Podobně to vnímají v Charitě Uherský Brod.

„Ta podpora půjde tradičně na rozvoj služeb pro seniory a zdravotně postižené v našem regionu, což jsou naše nejčastější cílové skupiny,“ naznačil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

To využití výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku má po celá léta jejího konání jeden neměnný projekt.

„I když se jeho název mohl mírně změnit, účel je stále stejný. Jde o poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace. Může jít o školní pomůcky, pračky či ledničky, potraviny, léky, zdravotní postele a matrace, pomůcky kompenzační či rehabilitační. tedy i záměr Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,“ uvedla projektová manažerka Charity Zlín Pavla Romaňáková.

Dalšími plánovanými projekty jsou podle ní v Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021, tedy spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení. Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA ad.ystrofiemi 2022 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin). Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2022 (náklady spojené s pobytem chlapců).

V případě Charity Kroměříž očekávají přes potíže s covidovými opatřeními, že se osobní koleda uskuteční alespoň v omezené míře v každé obci, i kdyby koledníci měli jen projít obcí a symbolicky předat požehnání Tříkrálového poselství.

„Za Charitu Kroměříž pro rok 2022 můžu říci, že Tříkrálové finanční dary budou pomáhat lidem v akutní krizi, maminkám v nouzi a dospělým lidem a seniorům trpícím duševním onemocněním. Naším cílem je člověka podpořit tak, aby nastartoval své síly a možnosti a mohl tak pokračovat dál ve svém životě s odeznívající mírou podpory od Charity,“ poznamenala ředitelka Charity Kroměříž Anna Valachová.

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc

Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“.

Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kteří v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.