„Bylo mi potěšením, setkat se se všemi pány osobně při předávání cen města. Rád bych jim poděkoval za jejich celoživotní práci, která přispěla ke zviditelnění města, a za jejich aktivitu, jež pozitivně ovlivnila spoustu dalších lidí v jejich okolí. Do dalších let jim přeji spokojenost a hlavně zdraví,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Vladimír Mikula je kroměřížským rodákem a ve městě prožil také většinu svého života.

„Pracoval v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kde vedl největší primariát. Je významnou osobností jak mezi odborníky z řad sociálních psychiatrů, tak i mezi studenty, kteří do kroměřížské léčebny jezdili na praxi,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Vladimír Mikula také pořádal v Kroměříži vědecké dny psychiatrů, sympozia zaměřená na sociální psychiatrii. Jeho celoživotním koníčkem je hudba, hrál na basu v orchestru založeném Jaromírem Hniličkou. Svůj vztah k hudbě využil i v práci v rámci muzikoterapie, k níž využíval swingovou kapelu, kterou založil a ve které sám hrával. V roce 2013 obdržel Heverochovu medaili za práci v oblasti sociální psychiatrie.

Václav Pulkrábek se sice v Kroměříži nenarodil, ale po svém příchodu sem se záhy a aktivně zapojil do dění ve městě.

„Coby člen lyžařského oddílu Slavia Kroměříž se podílel na výstavbě lyžařského střediska na Trojáku, a to jako stavbyvedoucí, ale také jako zručný řemeslník. Odpracoval zde stovky hodin bez nároku na odměnu, byl vždy obětavý, vytrvalý a profesionální,“ přiblížila Kučerová.

Pulkrábkovou druhou láskou kromě sportu je divadlo. V místním divadelním spolku pracoval jako výrobce kulis a kulisák, technik, řidič, oponář, nějakou dobu také jako vedoucí spolku. To vše opět zcela nezištně. V roce 2022 oslavil 80. narozeniny a stále se, pokud mu to zdraví dovolí, aktivně podílí na činnosti místních divadelníků.

Jiří Šafařík pochází z Hořic. V Kroměříži od roku 1965 vyučoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského dějiny hudby.

„Je autorem mnoha odborných materiálů týkajících se především renesanční a barokní hudby, k nejoceňovanějším patří třídílná publikace Dějiny hudby, učebnice, která nemá podle odborníků ve střední Evropě obdoby. V roce 1961 založil v Kroměříži smíšený sbor s názvem Komorní polyfonní sdružení, které se o čtyři roky později přejmenovalo na Moravské madrigalisty,“ uvedla Šárka Kučerová.

Jiří Šafařík byl jeho dirigentem a uměleckým vedoucím 29 let. Jde o amatérské těleso, kde se potkávají lidé různých profesí a které má na svém kontě řadu úspěchů, ocenění a také několik natočených hudebních nosičů.

Kandidáty na Cenu města Kroměříže navrhuje veřejnost nebo organizace, které sídlí ve městě. Z nominovaných pak laureáty ceny vybírá zastupitelstvo města.

Udělení Ceny města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny. Ocenění již získali: Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl a Miroslav Pilát.