Hned 1. ledna se uskutečnil na Svatém Hostýně charitativní koncert, jehož výtěžek putoval do pomyslné kasičky Tříkrálové sbírky.
Loni byli lidé na Kroměřížsku štědří.

Během koledování se podařilo dobrovolníkům Charity vybrat peněžní dary v celkové hodnotě přesahující dva miliony korun. V letošním roce bude po celém okrese dům od domu chodit na 207 skupinek dobrovolníků.

„Jedná se asi o 620 osob. V menších obcích vyrazí se skupinkou i další děti,“ prozradil kroměřížský koordinátor Tříkrálové sbírky Josef Šebestík.

„Koledníci budou chodit převážně od 4. do 7. ledna,“ uvedl Šebestík.

Koledníky poznáme podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Její vzor je k nahlédnutí na internetových stránkách sbírky. A samozřejmě nepoškozená pokladnička na sobě musí mít nálepku se znakem Charity.

„Ze zkušenosti mohu říct, že se najdou i lidé, kteří nám přijdou hodit peníze do kasičky sem na Charitu v Kroměříži, protože se s koledníky minuli,“ dodal Šebestík.

Asi 65% vybraných peněz zůstává v regionu.

„Většinou pomáháme sociálním rodinám či handicapovaným,“ zmínil Josef Šebestík.