Oldřich Stískal je starostou obce Martinice.Jak dlouho působíte jako starosta?

Funkci vykonávám již dvacátý pátý rok. V obci jsem se narodil, žiju tu stále a věřím, že už svou obec neopustím.

Co vás na vaší práci baví a co naopak nebaví?

Je to práce pro občany. To je a musí být prvořadý úkol každého starosty. Je to práce náročná, která nikdy nekončí, a z pohledu občanů často nedoceněná. Vždy mě bavila, a to hlavně tehdy, když se podařilo uskutečnit nějaké dílo, které bylo ve prospěch zlepšení života v obci. Jinak se nedá říci, že mě v této funkci něco nebaví. Snad jen stále se rozrůstající náročná administrativa, ať už se jedná o žádosti o dotační tituly, nebo často zbytečně požadované informace, které jsou dostupné i z jiných institucí.

Jakou nejdůležitější věc jste v obci v poslední době řešili?

V uplynulém a také počátkem tohoto roku jsme pokračovali dle finančních možností v opravách a rekonstrukcích chodníků se záměrem, že napřesrok bychom je chtěli dokončit v celé obci. V období letošních prázdnin jsme v prostorách obecního úřadu upravili prostory pro výdej stravy pro děti z mateřské i základní školy.

Čím se obec může pochlubit a co vás teď naopak nejvíc trápí?

Trápí nás to, že v obci v současné době není v provozu obchod. Situaci řešíme pojízdnou prodejnou základních potravin, která do obce přijíždí třikrát do týdne. Je to jistě nepříjemná situace zejména pro starší občany. Jinak dle územního plánu došlo v minulém období k rozsáhlé výstavbě rodinných domků. Obec zajišťovala stavební pozemky včetně vybudování inženýrských sítí. Na nákup pozemků a budování sítí obec využila dotačních titulů a zčásti byla nucena akce financovat z úvěru. Vzhledem k tomu, že má obec příznivou polohu v dostupnosti městské zástavby, zájem o bydlení v obci je značný a trvale se zvyšuje počet obyvatel.