„Vyzýváme školy, aby se zavázaly snižovat množství odpadu ve školních jídelnách. Připravili jsme řadu návodů, jak žáky a studenty vzdělávat o dopadech plýtvání potravinami a o možnostech řešení,“ vysvětluje ředitel programu Tomáš Václavík.

Jedním z těch zařízení, která se do akce zapojila, je i ZŠ Slovan v Kroměříži.

„Chceme, aby žáci naší školy byli zdraví a spokojení a hlavně, aby dostali šanci na lepší a zdravější život. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti a musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli,“ vysvětlila na webu školy ředitelka Hana Ginterová.

V celém Zlínském kraji se k inciativě přidaly i další tři školy, mimo jiné i zlínská ZŠ Okružní.

„Rádi bychom, aby se zapojilo co nejvíc škol. Zjistili jsme, že množství vyhazovaného jídla v jídelnách je opravdu velké a zaslouží si pozornost. Nejenže plýtváme přírodními zdroji a penězi rodičů, ale také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku. To není dobrý vzor pro budoucí rodiče,“ míní Tomáš Václavík.