Stěžují si i lidé, kteří v obci nemají trvalé bydliště, ale často v ní pobývají. „Mám tady zahrádku a motokros mně vadí. Jednak proto, že jsou hlučné motorky a jednak proto, že když je sucho, víří se ve sportovním areálu prach a dolétá až k nám,“ posteskla si Iva, která do Těšnovic zajíždí několikrát do týdne.

Je zřejmé, že se názory mezi lidmi v obci různí, a motokros tak má i své zastánce. „Mně osobně nijak neobtěžuje. Slyšel jsem, že má být kvůli němu vypsáno referendum, ale myslím si, že by mělo být spíš kvůli chystané výrobě bioplynu pod vepřínem. To je určitě pro vesnici daleko větší problém, ale o tom se nemluví,“ povzdechl si Vratislav Jelšík z Těšnovic.

Provozovateli areálu Vladimíru Procházkovi příští rok končí nájemní smlouva, kterou uzavřel s městem Kroměříž. Radní proto chtějí při rozhodování, zda mu ji znovu prodlouží či nikoliv, znát stanovisko místní veřejnosti.

„V nejbližších dnech upřesní konkrétní formu dotazování, zda se bude konat například jako průzkum nebo anketa. Místní referendum podle právních norem zřejmě nelze na území místní části, kterou Těšnovice jsou, udělat. Muselo by se konat na území celé obce,“ poznamenal mluvčí radnice Pavel Zrna.

Rada města na svém červnovém jednání uložila vedoucí odboru vnitřních věcí, aby ve spolupráci s vedoucí právního odboru a v součinnosti s osadním výborem v Těšnovicích zajistila organizační záležitosti průzkumu. „Chtěli bychom k němu využít termínu podzimních voleb do krajských zastupitelstev, což nám usnadní organizaci a zajistí i maximální účast,“ domnívá se starosta Miloš Malý.

Dodal, že výsledek průzkumu bude pro další rozhodování o osudu motokrosového závodiště závazný.

A jak problém vidí provozovatel areálu Vladimír Procházka? „Před měsícem se konala schůze, na kterou přišlo asi jen dvacet obyvatel Těšnovic a žádnou nevraživost jsem z jejich strany nepociťoval,“ ubezpečil.

Domnívá se, že by si všichni lidé měli uvědomit, že by mladí lidé měli mít prostor k tomu, aby mohli někde sportovat.

Provozní doba areálu je tři dny v týdnu od 14 do 20 hodin a v sobotu od 11 do 20 hodin. „Myslím si, že lidem nevadí ani tak závody, protože nebývají často, jako spíš tréninky. Jsme ale ochotni zkrátit jejich provozní dobu,“ přislíbil Procházka.