Města mnohdy dají na připomínky občanů a v plánu zohlední zkušenosti z loňského roku

Zlínské technické služby v zimě ošetřují celkem sto třicet pět kilometrů chodníků. „Jsou rozdělené do tří kategorií podle důležitosti. Na takzvaných jedničkách musí být sníh uklizený do čtyř hodin po ukončení spadu sněhu,“ uvedl ředitel společnosti Technické služby Zlín František Kostelník.V současnosti mají podle svého ředitele technické služby situaci pod kontrolou. Problémy můžou lidé čekat pouze v ulicích vedoucích do svahů, především ve čtvrtích Letná a Lazy.

Stížnosti na kluzký chodník město Zlín zaznamenává. Problém však spočívá ve výkladu, co je ošetřený chodník a co kluzký. „S ohledem na kapacitní a finanční možnosti je pro každou kategorii stanoven časový limit, ve kterém se má pracovat na zmírnění závad,“ přiblížil mluvčí zlínského magistrátu Zděněk Dvořák.

Letos více než vloni

Město Vsetín v zimní údržbě zohledňuje hlavně připomínky občanů z loňského roku. Pečovat je třeba o asi sto jedna kilometrů chodníků.„Do plánu jsme přidali komunikace, které nebyly zahrnuty, nebo jsme změnili priority údržby tam, kde například došlo k rozšíření výstavby. Zahrnuly se také komunikace v průmyslových zónách a některé části cyklostezky,“ informovala místostarostka města Květoslava Othová.Podle nového plánu tak vsetínské technické služby budou v zimě udržovat přibližně o deset kilometrů komunikací více než vloni, a to ve třech prioritách.

Kroměříž zajišťuje prostřednictvím tamních technických služeb asi 110 kilometrů chodníků. K dispozici má plán zimní údržby, který stanovuje způsoby údržby v jednotlivých lokalitách a lhůty jejího provedení. Při výběru lokalit, které budou v zimě udržovány, je hlavním kritériem frekvence využívání chodníku, význam lokality, možnosti alternativních přístupů a další faktory s ohledem na lokální možnosti a požadavky občanů,“ přiblížil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

V Uherském Hradišti jsou chodníky rozčleněny do čtyř kategorií. Celkem se jedná o 108,105 kilometru ošetřovaných stezek pro pěší. „Zákonnou povinností je zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky. S ohledem na aktuální průběh počasí považuji situaci v Uherském Hradišti za zvládnutou,“ uvedla zástupkyně mluvčí v Uherském Hradišti Jitka Zámečníková. Priorita úklidu je dána dopravním významem a dopravnětechnickým stavem. „Obtížně se udržují komunikace, kde není možný průjezd techniky,“ doplnila Zámečníková.