Historický unikát se proměnil v luxusní hotel s moderním wellness centrem. Taťáka oslovila stavba především jako místo, kde pobýval a tvořil Leoš Janáček. Vytvořil i propagační materiál věnovaný pobytu skladatele v lázních. Za projekt Luhačovice – Janáčkův zdroj inspirace získal zvláštní cenu za významný počin v oblasti cestovního ruchu, již mu v úterý předali zástupci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Augustiniánský dům má bohatou historii. Můžete ji shrnout do několika vět?
Dům vznikl v letech 1902 až 1904 podle upraveného projektu brněnského architekta Vladimíra Fischera pro augustiniánský klášter svatého Tomáše na Starém Brně. Objekt sloužil jako ubytovací zařízení pro kněze a katolické rodiny. Za jeho zdmi však svého času přespala řada osobností. Běžně se tu ubytovávali ministři, biskupové nebo operní pěvci. Augustiniánský dům patřil k nejvýstavnějším lázeňským domům v Pražské čtvrti v Luhačovicích. Součástí komplexu byla také nádherná kaple svatého Tomáše. Po zákazu činnosti řádů na začátku padesátých let se kaple majetkově oddělila a její vlastnictví přešlo na farnost. Domu se zmocnil stát.

Jak to bylo s pobyty skladatele Leoše Janáčka v Luhačovicích? Vy jste prý po jeho stopách v lázeňském městě pátral.
Velmi vřelý vztah Janáčka k Augustiniánskému domu byl dán tím, že již jako fundatista vstoupil do starobrněnského kláštera. Díky augustiniánské nadaci se mu dostalo hudebního i gymnaziálního vzdělání a vstupu do brněnského kulturního života. Jeho život byl proto se starobrněnským augustiniánským klášterem a jeho starobrněnskou augustiniánskou thurnovskou fundací velmi úzce spjat. Vyvrcholením Janáčkova díla, které dosud ovlivňuje světovou hudební tvorbu, bylo vytvoření operního díla Liška Bystrouška a hudebního monumentu Glagolská mše. Tato díla byla napsána v Augustiniánském domě v Luhačovicích v letech 1922 a 1926. Vždy, když vstoupím do kaple a v myšlenkách se zaposlouchám do textu a tónů Glagolské mše, cítím stejnou atmosféru jako Janáček před více než osmdesáti lety. V textu a melodii je slyšet, že Glagolskou mši napsal právě zde.

Janáčkovo jméno nese také nový turistický produkt východní Moravy…
Jmenuje se Janáčkův zdroj inspirace. Na tuto myšlenku mě přivedl prezident švýcarské nadace Leoše Janáčka Jakob Knaus. Svěřil se mi, že již několik let pořádá výlety pro obdivovatele Janáčka do Luhačovic a měst s Janáčkem spjatých. Také v Anglii existují dvě cestovní kanceláře, které pořádají podobné výlety za Janáčkem. Tento produkt mimo jiné zahrnuje Janáčkovu inspiraci v Luhačovicích, jeho múzy, které ho zde okouzlily, místa, která ho podněcovala k tvorbě. Kromě Augustiniánského domu to jsou například Vila Vlastimila, Dům Bedřicha Smetany, Vila Jestřabí a bývalý Janův, dnes Jurkovičův dům.