Idylka? Možná. Ale tak snadné to nebude. Ve městě se totiž najde nejméně pět set lidí, kteří mají k záměru radnice připomínky.

Aktivistům vadí kácení stromů

„Budoucnost Amerického parku je nyní ve fázi, kdy probíhá změna územního plánu. Potřebujeme nějaké věci dotáhnout, ale do konce příštího roku bychom měli náš záměr realizovat,“ je přesvědčen holešovský starosta Zdeněk Janalík.

Záměr vybudovat na místě klidovou zónu a také kluziště však není po chuti některým aktivistům. Zejména kácení stromů, ke kterému při stavbě dojde, se stalo trnem v oku místním občanským sdružením Za zdravé a krásné Holešovsko a Ohnica.

„Co se týká kácení, o to budeme usilovat co nejméně. Chceme prostě jen oblast pročistit. Většina stromů, které zde vyrostly, jsou totiž takzvané náletovky,“ objasnil starosta.

Dalším z hlavních zádrhelů je plánované kluziště, které aktivisté v Americkém parku nechtějí. Proti jeho stavbě proto sehnali bezmála pět set podpisů.

„Už jsme jednou tento záměr připomínkovali v rámci nového územního plánu,“ vzpomíhá šéfka občanského sdružení Ohnica Petra Hanáková. Představy sdružení byly takové, že by se záměr s kluzištěm přesunul do lokality Všetuly nebo k letišti. Podařilo se nám získat 477 hlasů,“ zdůraznila Hanáková.

Město se prý ale rozhodlo řešit věc jinak: změnou stávajícího územního plánu. A to je důvod, proč nyní aktivisté budou připomínkovat znova.

„Proces, který jsme už jednou zrealizovali, budeme opakovat,“ plánuje Hanáková s tím, že sdružení se také snaží získat konečnou podobu projektu. „Zajímá nás, do jaké míry se revitalizace dotkne právě zeleně,“ vysvětlila.

Revitalizovaný lesopark by měl podle starosty Janalíka sloužit jako příjemné místo, kde se budou setkávat generace.

„Ve světě je tohle pojetí běžnou záležitostí,“ podotkl Janalík a přiblížil podobu nového „Američáku“. Mělo by být na něm třeba takzvané hřiště pro seniory. Díky speciálním přístrojům budou mít starší lidé možnost protáhnout se. Park bude ale navíc koncipován tak, aby spolu s nimi mohli oblast využívat pod jejich dozorem i vnoučata. Nemělo by v něm chybět ani hřiště a zmiňované kluziště.

Park opustí pochybná individua

Nová představa města o parku by se ale neměla týkat jen odpočinku a sportovního vyžití. Z pohledu městské policie, která dohlíží na pořádek ve městě, by změna mohla být přínosem. „Nyní se zde scházejí různí pochybní lidé. Myslím si, že po revitalizaci by se tento jev mohl eliminovat,“ míní velitel strážníků v Holešově Antonín Zalabák.