„Řada rodičů volí pro své děti školu mimo obvod daný trvalým bydlištěm, letos se to týkalo 140 dětí,“ potvrdil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Do některé ze šesti městem zřizovaných základních škol se letos zapsalo také 74 dětí, které mají trvalé bydliště mimo Kroměříž a místní části.

„Zhruba sedmdesát jich přišlo k zápisu po odkladu z loňského roku a podobný počet dětí žádá o odklad letos,“ poznamenal vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy kroměřížské radnice Jiří Pánek.

Loni přibylo do kroměřížských základních škol 258 prvňáčků, tedy o deset méně než letos. Povinná školní docházka pro dítě obvykle začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku – pokud mu ovšem není povolen odklad.

První údaje mají také kroměřížské mateřské školy: od září by je mělo nově navštěvovat 262 dětí z Kroměříže, přičemž loni jich bylo – včetně dětí z okolních obcí – zapsáno 296. Mateřské školy zpravidla navštěvují děti ve věku od tří do šesti let, nejmladší mají dva roky.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je povinné předškolní vzdělávání.

„Celkem 102 rodičů volilo jinou než spádovou školku, u 56 dětí požádali o odklad a 29 dětí jsme navíc přijali z okolních vesnic,“ doplnil Jiří Pánek.

Podle něj má město dostatečnou kapacitu a do školky se tak dostane každé dítě, které bylo zapsáno.