Příští středu 4 dubna pak u nás vycházejí snímky dětí z MŠ Martinice.