Město tuto tradici udržuje od roku 2009. Svatava Mášová je osobně i pracovně spjata s kulturním děním v Kroměříži.

„Je mi ctí předat vám osobně Cenu města Kroměříže za rok 2023. Cenu, o kterou jste se zasloužila svým životem, svou prací a svým postojem, díky nimž jste pomohla zviditelnit a propagovat naše město. Chtěl bych vám poděkovat za sebe, za vedení města, za kolegy,“ uvedl při setkání starosta Tomáš Opatrný.

Svatava Mášová je v pořadí sedmnáctou osobností, která tuto cenu obdržela.

„Děkuji. Nikdy mě nenapadlo, že bych se ocitla v řadě osobností, které tuto cenu dostaly přede mnou. Všech těchto lidí si velice vážím. Některé jsem znala a s mnohými jsem spolupracovala při přípravě akcí a programů,“ poděkovala za ocenění Mášová.

Radní Jiří Kašík ocenil především skromnost paní Mášové a její aktivitu i ve vyšším věku.

„Velmi si vážím našeho přátelství, které již nějaký ten pátek trvá. Už jsme společně řadu věcí vykonali a věřím, že to tak bude i nadále,“ doplnil Kašík. Kromě dekretu, jímž je cena města udělována, převzala Mášová kytici, věcné dárky a peněžní odměnu. Vedení města ji vybralo z pěti nominovaných osobností.

Svatava Mášová svůj profesní život zasvětila práci v Knihovně Kroměřížska, až na období 70. a 80. minulého století, kdy z politických důvodů nesměla v oblasti kultury pracovat. Je dlouholetou členkou několika klubů a sdružení.

Od mládí se věnuje poezii, kterou tematicky zaměřuje na město Kroměříž. Účastnila se řady přehlídek a soutěží, získala mnoho cen a vydala několik básnických sbírek, poslední v roce 2023 s názvem Neúplný místopis aneb Kroměříž místo setkávání.

Cenu města Kroměříže získali postupně od roku 2009, kdy začala být udělována: Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl, Miroslav Pilát a za rok 2022 hned tři osobnosti, pánové Vladimír Mikula, Václav Pulkrábek a Jiří Šafařík.