První na řadě je poslední etapa rekonstrukce Kulturního domu. Práce započaly letos v zimě, kdy došlo k položení vinylových podlah v chodbě a kuchyni objektu. Pokračovat budou změnou povrchu opěrné zdi pod objektem, broušením a natíráním oken, plánu je i rozšíření přilehlého hudebního altánu, který dostane také zcela novou střechu.

„Poslední etapa nás vyjde na více než půl milionu korun, ale už se těšíme na výsledek. Kulturní dům neboli školku, jak mu občané z důvodu jeho původního využití říkají, rekonstruujeme už několik let a letos bychom měli konečně skončit.,“ sdělil starosta obce Zdeněk Dvořák.

Co už je v kulturáku nového?

V předchozích letech byl Kulturní dům zateplen a má také novou fasádu, vznikla v něm herním místnost pro děti a mládež, nově vybavená je kuchyně, nové jsou i podlahy, objekt opět zdobí sluneční hodiny. Měnilo se také okolí budovy, zejména zázemí pro místní hasiče, v areálu pro pořádání zábav a dalších kulturních či společenských akcí bylo postaveno přístřeší pro prodej občerstvení. Změny Sulimov realizoval i za pomoci dotace.

Kulturní dům je celoročně využíván, tedy s výjimkou loňského roku poznamenaného pandemií onemocnění COVID-19. V jeho prostorách hrají svá domácí utkání i sulimovští šachisté.

Rušno by mělo být v Sulimově i v příštím roce. Pokud přípravy půjdou podle plánu, dojde ke kompletní rekonstrukci ulice pod obecním úřadem. Tedy jak silnice a jejího podloží, tak k výměně sloupů a vedení veřejného osvětlení.

„Občané z této ulice si už změny zaslouží. Jde o poslední místo, kde jsme v posledních letech výrazněji neinvestovali,“ konstatoval místostarosta Libor Daněk.

Ochrana nových domů? Odvodňovací příkop

Podle záměrů obce by měla na rekonstruovanou ulici navázat ulice zcela nová. Komunikace zpřístupní dosud neobsazené stavební parcely. Projekt počítá s přivedením všech sítí včetně internetu i s veřejným osvětlením.

„Protože jde o lokalitu, kterou opakovaně trápí přívalové deště z nedalekého pole, bude nová ulice včetně přilehlých rodinných domů ochráněna odvodňovacím příkopem, který svede vodu do obecní kanalizace, kterou z těchto důvodů zkapacitníme,“ informoval Zdeněk Dvořák.

Oba projekty, tedy rekonstrukce stávající ulice i výstavba nové, jsou ve fázi získávání potřebných povolení. Pokud vše půjde podle plánu, budou k dispozici letos na podzim, poté obec vysoutěží zhotovitele. Samotné práce by se měly uskutečnit v roce 2022, celkové náklady ve výši cca 4,5 milionu korun chce obec pokrýt i s pomocí dotace, o kterou bude žádat zkraje příštího roku.