„Profilem Kroměříž protéká v Moravě množství vody, které odpovídá šestnácti procentům průměrného červencového stavu," řekla pro Deník mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Vodnosti neovlivněných toků se podle ní pohybují v rozmezí třech až třiceti procent měsíčního normálu, celkem na sedmadvaceti místech vodních toků jsou dosaženy hranice sucha. Některými vodními toky nebo, většině malých potůčků neteče voda žádná.

„Avšak z pohledu naplněnosti nádrží v naší správě není situace nijak dramatická. Vlivem velmi nízkých přítoků sice dochází k pozvolnému poklesu hladin v nádržích, a to v průměru asi pět až deset centimetrů za den, avšak jejich naplněnost se stále pohybuje v rozmezí osmdesáti až pětaosmdesáti procent," ujistila mluvčí.

Ve vodních tocích, které nejsou ovlivněny vodními nádržemi, lze podle ní kromě čekání na déšť přistoupit pouze k úpravě, omezení nebo zákazu nakládání s vodami. „Na vodních tocích, kde jsou postaveny nádrže, se výrazně pozitivně projevuje jejich vliv – nadlepšování průtoků z vodních nádrží umožňuje zajištění odběrů vody z toku a celkové udržení ekosystému daného vodního toku," dodala mluvčí Povodí Moravy.

Sucho posledních dní samozřejmě působí potíže také zahrádkářům.

„Voda nám sice nechybí, ale je to velmi časově náročné. Musíme zalévat třikrát denně a pořád rostliny hlídat," řekl například Oto Mirvald, který se v Bezměrově věnuje pěstování a prodeji balkonových rostlin, letniček a trvalek. Dlouhotrvající sucho je průšvih i pro zemědělce. Potvrdil to předseda družstva v Kvasicích Vojtěch Kubík.

„Obiloviny to zatím překonaly, větší ztrátu kvůli vlivu sucha měla u nás řepka. Velice trpí kukuřice, protože má velkou listovou plochu. V tuto dobu očekáváme, že budeme mít dvacetiprocentní výpadek. Kukuřice se brání tím, že je schopna se stočit do kornoutku, a zabránit tak přímému odparu. Za noc si zase odpočine a přísun je v noci větší než odpar, každopádně přežívá, ale neroste," vysvětlil.

Jiné součásti produkce kvasického družstva jsou na tom ale podle předsedy ještě hůř. V oblasti, kde ještě existují spodní vody, velké újmy na úrodě neměli.

„Nejhůř to překonává bioplynka, která se nestihla zchladit, jsou to také krávy, které klesly s užitkovostí až o pět litrů. Samozřejmě také lidé, kteří musejí za každého počasí pracovat, kromě řidičů, kteří mají klimatizaci," míní Vojtěch Kubík. Všechny rostliny podle něj logicky ve vedrech těchto dní zápasí se suchem.

„Ale kde jsou dobré půdní podmínky, hluboké těžké půdy a dobře organizované porosty, tam dopad sucha není a nikdy nebude tak velký. Můj stařeček vždycky říkával, že sucho dobrému hospodáři bídu nenadělá. S vláhou v půdě se zkrátka musí umět hospodařit," uzavřel předseda kvasického družstva.