„Právě z gymnázia máme asi osmdesát procent frekventantů, ostatní jsou z dalších kroměřížských škol. Během dvanácti lekcí je naučíme standardní i latinskoamerické tance a také seznámíme se základy společenského chování. Závěrečný ples pak bude 30. listopadu," konstatoval taneční mistr. 

JANA PŘIKRYLOVÁ