„Přes vítězství v náročném národním výběrovém kole, které proběhlo letos na jaře ve Zlíně, se totiž naši studenti propracovali na prestižní mezinárodní setkání mládeže evropských zemí, které se konalo v Lipsku ve dnech 6. – 15. listopadu," konstatovala Iveta Peňasová z kroměřížského gymnázia.

Během deseti dnů hledali kroměřížští studenti spolu s dalšími více než dvěmi sty mladými lidmi z dvaatřiceti zemí řešení pro patnáct aktuálních otázek týkajících se Evropské unie. „Navrhovali například inovativní postupy pro zajištění dostupné energie pro spotřebitele napříč členskými státy, zabývali se korupcí, řešili sociální rovnoprávnost menšin, rizika nelegální imigrace a spravedlivého rozložení zátěže mezi členské státy, nebo problematiku základních lidských práv ve vztahu k lidem bez státní příslušnosti," vyjmenovala Iveta Peňasová.

Hlavním tématem pro debatu byla podle ní základní lidská práva v Evropě a udržitelný růst členských zemí. „Delegáti byli vedeni k samostatnému vyjadřování myšlenek, prokázali schopnost vyjadřování svých názorů, zdokonalovali jazykové dovednosti a to vše v mezinárodně velmi podnětném prostředí.

Ve dvoudenním závěrečném zasedání valného shromáždění všichni delegáti naší školy i se svými komisemi úspěšně obhájili dané rezoluce, které byly hlasováním přijaty a schváleny. Tím dosáhli nejvyššího možného úspěchu, který tato soutěž nabízí," uzavřela Iveta Peňasová.