Největší zájem letos projevili studenti o bakalářský obor Ekonomická informatika.

„Tento studijní obor je určen specialistům jak z oblasti ekonomiky, tak informatiky. Absolventi oboru jsou schopni aplikovat znalosti ekonomických předmětů, společně se znalostí informačního systému. Právě skloubení těchto oborů dává studentovi dobré předpoklady pro uplatnění v útvarech zaměřených na analytickou část řízení s vyhodnocováním nebo předpovídáním dalších trendů vývoje," vysvětlil ředitel marketingu Ondřej Šabata.

Novým studentům, jak v denní, tak i kombinované formě studia jsou dveře vysoké školy stále otevřeny. Přihlášky ke studiu mohou zájemci posílat ještě do 15. října.

„Elektronická přihláška ke studiu je umístěna na stránkách www.edukomnplex.cz," upřesnil Ondřej Šabata.