Právě tato vzdělávací zařízení Deník před časem oslovil s tím, aby jejich studenti oznámkovali práci radních v oblastech Kulturní vyžití, Sportovní vyžití, Životní prostředí, Dopravní spojení a Pomoc škole.

Nejlepší známku ze všech tří škol radní získali z předmětu Sportovní vyžití. Na jedničku to ovšem nebylo, dostali dvojku.

„Sportovní vyžití je i podle mého názoru ve městě dobré. Funguje tu celá řada spolků a organizací, které jak se základními, tak středními školami spolupracují. A je to jen dobře, zařízení slouží k tomu, aby se děti něco naučily,“ reagoval spokojeně starosta Kroměříže Miloš Malý.

Nejhorší známku, trojku, radní obdrželi za Pomoc škole. Na základě průzkumu se například studentům Obchodní akademie nelíbí malý zájem o školy. V té své postrádají bufet. Za prohřešky radním dokonce udělili i třídní důtku.

„Tuto oblast nemohu hodnotit, nejsme totiž zřizovateli středních škol. Tím je Zlínský kraj. Zjištění, že studenti nejsou spokojeni, může být ale každopádně užitečné. Určitě je dobré mít k pohledu kantorů i pohled dětí,“ míní starosta Kroměříže.

V případě, že byli studenti s prací radních nespokojeni, mohli jim dát třídní důtku. A dali jich opravdu bezpočet, například za natírání paneláků otřesnými barvami, špatné odklízení chodníků, absenci chodníků v ulicích, málo parkovacích míst před školou, neupravené chodníky v zimním období, neodklizený sníh na parkovacích místech nebo také za příliš vysoký dluh radnice.

Poslední bod není příjemný ani starostovi, město prý ale dělá, co může, aby se dluhu zbavilo. „Snažíme se jej snižovat každý rok o pětatřicet milionů korun. Dluh ve výši 240 milionů korun narostl do roku 2006,“ hájí se Malý.

Nespokojenost v podobě třídní důtky vyjádřili studenti Arcibiskupského gymnázia také s tím, že je ve městě málo kvalitních diskoték a obchodů, což se nelíbí ani jejich kolegům z Obchodní akademie: ti postrádají kulturní akce pro mladé.

Vyjmenovaných nedostatků si je prý vedoucí odboru školství, kultury a státní památkové péče Jiří Pánek plně vědom. „Moc to posoudit nedokážu, ale asi je opravdu kulturních zařízení pro mladé ve městě málo. Víme o tom, a chceme to budoucna nějak řešit. Ovšem nezáleží to na nás, ale na podnikatelích. My s nimi můžeme jen spolupracovat,“ říká Pánek.

Studenti ovšem při známkování jen nekritizovali, udělili i celou řadu mimořádných pochval, třeba za sportovní vyžití, za vybavenost knihovny, vysoký počet hřišť pro děti či dobrou péči o památky. Pochvala náleží podle Gymnázia Kroměříž i za zeleň ve městě.

„Vždycky se dá ještě něco zlepšit. Snažíme se starat o životní prostředí co nejlépe, provádí se stále nové výsadby. Na druhou stranu, zvyšující se hustota dopravy kazí ovzduší,“ přiznává Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí kroměřížské radnice.