„Projekt se jmenoval National parks - international treasure, tedy Národní parky – Mezinárodního bohatství, a šlo v něm o pochopení myšlenky, proč jsou národní parky tak důležité,“ vysvětlil vedoucí projektu Lubomír Dohnal, který se o této formě možnosti vzdělávání dověděl na jednom ze školení učitelů a v současnosti se eTwinningu věnuje už 11 let.

„Je založený na tom, že studenti pracují v takzvaném TwinSpacu, což je vlastně taková komunikační platforma podobná současným sociálním sítím. Všechno, co se tam děje, je však pod dohledem školy a není určeno pro veřejnost. Studenti tam mohou využívat fóra, chaty, možnosti videokonferencí, nástěnky i komentáře,“ popisuje Lubomír Dohnal.

V rámci projektu se studenti nejprve zabývali existujícími národními parky ve svých zemích.

„Ve videích si ho odprezentovali a prodiskutovali. Poté se pokusili vytvořit imaginární národní park, do kterého dodali nějaké ptáky, savce a podobně. Dále se zamysleli nad tím, kdyby ten park existoval, jaká by tam musela být pravidla pro návštěvníky, jak by udělali reklamu do radia a jak by jej propagovali. Takže se zabývali různými aspekty problematiky národních parků, které by museli řešit kdyby byli řediteli takovéhoto parku,“ uzavřel vedoucí projektu. (jab)

Včelaři z celé země se už popatnácté sešli na poutním Hostýně. Arcibiskup Graubner tam žehnal praporu z Bystřice pod Hostýnem i novým krojům.
Už 650 let. V Bystřici pod Hostýnem oslaví o víkendu kulaté výročí