„Stávající střecha tělocvičny vykazuje netěsnosti, takže přes ni uniká teplo a do místností zatéká. Škola díky zateplení ušetří za energie i za provizorní opravy,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Nová střecha přijde na 3,3 milionu korun, které uhradí právě kraj.