Redaktorka Deníku absolvovala přednášku o základech genealogie

Nejprve nám ředitelka knihovny Šárka Kašpárková představila přednášejícího, kterým byl ředitel zlínského archivu David Valůšek.

Ten nám posluchačům, kterých bylo v místnosti něco přes třicet, zpočátku vysvětlil, jak funguje síť archivů v celé České republice a také nás seznámil s aplikacemi a programy, které archivy nabízejí.

Nabídl také krátkou exkurzy do dějin archivnictví, na jednotlivých stránkách různých archivů nám pak ukazoval například nejstarší matriku, která se dochovala v Jáchymově z roku 1531.

Jak jsme postupně procházeli jednotlivé stránky, amatérští zájemci o genealogii včetně mne se mohli naučit, co se dá kde najít a na koho se obrátit.

„Pro posluchače budou asi nejzajímavější stránky archivů na Moravě. Pro Kroměřížany je nejbližším Moravský zemský archiv v Brně. Další velkým archivem je Zemský archiv v Opavě. Kromě nich samozřejmě existují i oblastní archivy, které se nachází většinou v okresních městech," připomněl Valůšek.

Ředitel zlínského archivu také upozornil na pomůcky pro ty, kteří nepřečtou zápisy ze starších let, psané nikoli latinkou, nýbrž kurentem.

„Na stránkách actapublica.eu vám nabízejí záložku s názvem nástěnka, kam můžete dát odkaz na příslušný zápis v matrice, který nemůžete přečíst a vždycky se najde nějaký dobrovolník, který vám pomůže a pro vás nečitelný odkaz vyluští. Nebo na stránkách třeboňského archivu můžete najít i online slovníček, který vám pomůže při překladu cizích slov," zmínil Valušek.

A můj osobní dojem? Načerpala jsem dost podnětů k zahájení práce na stromu života naší rodiny, ke kterému se odhodlávám několik let.

Nejsem si ale popravdě příliš jistá, jestli multimediální způsobem přednášky vyhovoval ostatním účastníkům. Po skončení jsem totiž zaslechla jednu starší paní, jak říká druhé: „ Pro mě to už není, neumím tak dobře pracovat s počítačem jako mladí lidé. Nejspíš budu muset chodit těch archivech osobně."

A byla si toho nejspíš dobře vědoma i ředitelka knihovny, protože se na závěr zmínila o nutnosti další přednášky na podobné téma a zároveň proškolení starších lidí, jak na svém stromu života pracovat s počítači.

JANA PŘIKRYLOVÁ