„Letos se nám také podařilo vyhrát v soutěži 
O keramickou popelnici 2016 v kategorii drobné elektrozařízení a naše knihovnice paní Milada Ševčíková převzala na Zlínském kraji ocenění za vynikající práci v knihovně," připomněl střílecký starosta Viktor Ganjuškin.

Letos v obci zrealizovali rekonstrukci ohřevu vody ve sportovním areálu a opravili tam sociální zařízení, ale i topení, odsávání či rozvody plynu a vody. „Podařilo se i opravit povrch místní komunikace v místní části Loučky v délce sedmi set metrů," dodal starosta.

Aktuálně je v běhu oprava kaple stříleckého barokního hřbitova a obec čeká na vydání stavebního povolení pro projekt novostavby chodníku pro pěší v ulici Hlavní v délce zhruba tří set metrů.

„Pro projekt čističky odpadních vod je v chodu změna územního plánu obce, tak abychom nejlépe v příštím roce dostali stavební povolení pro tuto akci," uzavřel starosta. (zed)