Během setkání si bude moci každý návštěvník pod vedením zkušených instruktorů zTrubačské školy Josefa Selementa práci snástroji vyzkoušet. Součástí programu pak budou také krátké ukázky troubení zúst profesionálů a koncerty představující loveckouhudbu.

„Účast zájemců na setkání je zdarma, pouze je prosíme, aby se už nyní hlásili na Okresní myslivecký spolek vKroměříži, abychom si udělali představu opočtu návštěvníků,“ doplnil jednatel organizace JanBuksa.

Záštitu nad celou akcí převzala kromě Trubačské školy Josefa Selementa také Českomoravská myslivecká jednota, Lovecké trio ČMMJ Praha, Okresní myslivecký spolek Kroměříž a Myslivecké sdružení Rusava.