Výsledky policejního šetření, které ihned po incidentu sám inicioval, obdržel starosta města Stanislav Blaha ve středu 7. dubna.

„Strážníci jednali v souladu se zákonem. Nezjistili jsme, že by se dopustili přestupku nebo trestného činu. Posouzení samotné taktiky zákroku strážníků nám ale nepřináleží. Toto je v kompetenci jejich nadřízených,“ uvedla mluvčí policistů v Uherském Hradišti Simona Kyšnerová.

Kamery, svědci, podklady

Šetření spočívalo především v podání vysvětlení zúčastněných osob a svědků, včetně přezkoumání dostupných podkladů, videozáznamů poskytnutých jak ze strany občanů, tak pořízených kamerovým systémem města Uherské Hradiště.

„Vyhodnocením všech okolností případu nebylo zjištěno, že by provedený zákrok strážníků vybočil z rámce jejich zákonných zmocnění či kompetencí,“ potvrdil velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.

Služební úkon strážníků podle policejní zprávy sledoval od počátku účel, pro který jim byla pravomoc a kompetence svěřeny.

Tedy odstranění protiprávního stavu spočívajícího v nerespektování vládního nařízení, resp. nařízení Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 1. března 2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mj. na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Výsledky jsou jednoznačné

„Výsledek šetření krajského ředitelství policie Zlínského kraje je pro nás stěžejní. Jeho závěry jsou jednoznačné – dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ okomentoval rozhodnutí starosta města Stanislav Blaha.

Zákrok strážníků byl podle výsledků šetření proveden s cílem dokončit prováděný úkon, tedy předvést osobu podezřelou ze spáchání přestupku ke zjištění totožnosti, jelikož tato osoba svou totožnost prokázat odmítala a zákonné výzvy strážníků nerespektovala. Přítomnost nezletilého dítěte u prováděného zákroku na posouzení jeho zákonnosti nic nemění.

„Šetřením rovněž nebyly v přístupu strážníků k nezletilému dítěti při a po provedeném zákroku zjištěny skutečnosti zakládající jejich, ať již trestněprávní či správněprávní odpovědnost, zejména pokud se týká údajného ponechání nezletilého dítěte na místě bez jakéhokoli dohledu či dozoru. Tato prvotně médii a veřejností prezentovaná okolnost nebyla potvrzena vzhledem k tomu, že na místě byla také jiná hlídka městské policie,“ doplnila Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice.

Na incident poukázalo a vlnu protestů rozpoutalo na sociálních sítích video, které se virtuálním světem ihned poté rychle šířilo.