V rozhoru pro Deník to uvedl zlínský policejní ředitel Bedřich Koutný. „Také proto je to z dlouhodobého hlediska jedna z našich priorit, abychom to vymýtili,“ nechal se slyšet.

Proč se podle vás senioři i přes řadu varování stále nechávají okrádat?

Bohužel lidé v našem kraji mají vstřícnou povahu a jsou hodně důvěřiví.

Zlínská krajská policie vstoupila již do třetího roku své existence. Jak byste zhodnotil ty první dva z hlediska vývoje kriminality?

Po počátečních „dětských nemocech“ v souvislosti se vznikem krajského ředitelství si myslím, že jsme se dostali do velmi dobré kondice nejenom z hlediska fungování celé policie, ale i z hlediska objasňování trestné činnosti. Myslím si, že jsme se velmi rychle dostali do standardu a troufnu si říct, že dokonce i nadstandardu v rámci republiky. Jsme na druhém místě v objasňování trestné činnosti, což je určitě krásná pozice.

Stoupl však počet vražd.

Bohužel. Ještě před vznikem krajského ředitelství jsme měli v průměru pět až sedm vražd ročně. Loni jsme se dostali na dvanáct, což je hrozně moc.

Určitě nelze opomenout dvě loňské tragédie, které doslova otřásly krajem vražda mladé dívky z Hulína a střelba v Kunovicích. Myslíte si, že se brutalita činů zhoršuje?

Obecně se dá říct, že určitě ano. Na druhou stranu se také o tyto věci média hodně zajímají, což se dřív nedělo. Stoupá nejenom brutalita činů, ale i agresivita a hlavně se nám snižuje věk pachatelů, což je alarmující.

A čím si to vysvětlujete?

Do jisté míry tyto věci ovlivňují média, která doslova prahnou po podobných senzacích. A určitě za to může i výchova v rodině, kdy rodiče na děti nemají tolik času. Ty mají přístup k filmům nebo hrám, které jsou plné násilí a krve. Jde však o celosvětový trend. To se netýká jenom naší republiky nebo kraje.

Co se týče Kunovic, myslíte si, že nám tu hrozí další podobné případy?

To, co se stalo například v Kunovicích, tak obdobný případ se stal v roce 2009 ve firmě Graspo, kde také jeden z bývalých zaměstnanců zastřelil a postřelil své bývalé šéfy. Ale svým způsobem jde o ojedinělé případy, které se občas stávají. Ve všech případech jde o selhání jedince.

Nicméně nelze vyloučit, že se něco podobného zase stane. Proti tomu skutečně není žádná prevence.

Podařilo se něco za ty dva roky „vymýtit“?

Co bych naopak považoval za úspěch, to je snížení extremismu. Před pár lety se tu objevily různé extremistické projevy například na různých sportovních utkáních či propagace různých hnutí. V tomto směru si myslím, že je situace hodně stabilizovaná a delší čas jsme nezaznamenali žádné problémy. A také oblast drogové problematiky máme velmi dobře pod kontrolou. Rovněž se nám razantně podařilo snížit krádeže aut a krádeže věcí z nich.

A co například rasově motivované útoky? V poslední době se objevilo pár případů útoků na skupinu vietnamské národnosti.

Tuto oblast velice pečlivě sledujeme. Máme tu vytvořený tým specialistů, který tuto problematiku národnostních menšin sleduje. A každý případ, který může mít rasový podtext, velice pečlivě vyhodnocují a analyzují. A musím říct, ani v jednom z nich se neprokázalo, že šlo o rasově motivovaný čin, spíše tam sehrál zásadní roli alkohol.

Nemusíme se tedy obávat, že může dojít v regionu k určitému sociálnímu napětí jako třeba na Šluknovsku? Například ve Vsetíně je nepřizpůsobivých občanů relativně dost.

Myslím si, že tento problém nám tady nehrozí.

Policie údajně nakupuje rychlá auta kvůli silničním pirátům. Dostane se něco i do našeho kraje?

Takzvaní piráti silnic, ti se vyskytují snad v každém kraji. A to je rovněž také jedna z našich priorit zaměřit se na ně a ne na ty, kteří mají například starého žigulíka. Takže mohu potvrdit, že nám tu do budoucna přibudou dva Volkswageny Passat s radary.

Váš nyní již bývalý kolega brigádní generál Jiří Vorálek, ústecký krajský policejní ředitel, pro Deník nedávno prohlásil:

„Systém zajištění bezpečnosti občanů se otřásá, výkonnost policie klesá, reforma bohužel zklamala.“

Jaký je váš pohled na stav současné státní policie?

Předpokládám, že pan Vorálek hovořil za svůj region. Já tento názor nesdílím. Myslím si, že reforma byla nastartována správným směrem, o čemž svědčí i naše výsledky. Za mnou řízený útvar mohu říci, že nedochází k žádnému kolapsu, co se týče činnosti policie.

Přesto ten letošní rok je i nadále hodně o finančních škrtech. Jakým způsobem se to dotkne samotných policistů?

Ta úsporná opatření začala už v loňském roce. Rozpočet na provozní náklady jsme měli zhruba o čtyřicet procent nižší než v roce 2010. A samotným policistům se snížily platy o deset procent. A to se právě u těch, kteří jsou v nižší tarifní třídě, projevilo markantně. Letos se další podobné škrty neplánují. Rozpočet na platy zůstává stejný. I letos máme omezený tok financí do provozních výdajů, nicméně jsme například navýšili o patnáct procent výdaje na pohonné hmoty, protože policie musí především zůstat mobilní.

Jaký limit spotřeby paliva má tedy v průměru jedno oddělení?

Pokud vezmu například oddělení, kde je zhruba patnáct lidí, tak v roce 20011 se spotřeba paliva na měsíc pohybovala kolem 450 litrů a letos to bude zhruba 520 litrů.

A pokud jej překročí?

Tak se hledají důvody, proč to tak bylo a zda to bylo adekvátní. A pokud bylo, tak se prostě omezí výdaje například na nákup kancelářských potřeb. Základní policejní činnosti se prostě nesmí omezovat.

A co obyvatelé Zlínského kraje, pocítí oni nějakým způsobem úsporná opatření?

Naší prioritou je, abychom nesáhli na přímý výkon služby policie.

Nemáte obavy z toho, že právě kvůli škrtům začnou razantně policisté odcházet od sboru a zvláště ti zkušení?

Nemyslím si, že by to byl klíčový problém. Myslím si, že policista, který nastoupil ve dvaceti, tak ve čtyřiceti je na vrcholu svých sil. Možná je to dáno i nedostatkem pracovních míst, ale musím říct, že se nesetkáváme s tím, že by policisté odcházeli ve větší míře.

Mohl byste prozradit, kolik tedy bere řadový policista?

Po loňských škrtech je to hodně špatné. Ti, co jsou krátce po nástupu, mají v průměru patnáct či šestnáct tisíc čistého. To je bohužel pro kluka, který má například 25 let, doma manželku na mateřské a k tomu hypotéku a žijí z jednoho platu, skutečně velmi složitá situace.

To opravdu není mnoho. A nemáte obavu, že takto nastavené mzdy mohou svádět k braní úplatků?

Samozřejmě že to riziko je tu vždy. Ale máme tu inspekci, která pod různými legendami testuje naše příslušníky. V současnosti například šetří inspekce jednoho příslušníka z uherskohradišťské dopravní policie. Ale musím říct, že se nesetkáváme s problémy korupce. Jde o ojedinělé případy na to, že zde pracuje 1250 policistů.

Řekněte tedy hlavní důvod, proč by měl policista zůstat u sboru?

Myslím, že je to především záruka celoživotního povolání a zcela jistě i sociální jistoty, které nám garantuje zákon o služebním poměru. Tedy fakt, že pokud u policie odpracujete více než 15 let, máte nárok na určitou celoživotní rentu. A to je fakt, který je pro řadu lidí rozhodující a motivující zůstat u policie.

Dalo by se tedy říci, že být policistou je srdeční záležitost?

Já to tedy tak beru a věřím tomu, že to tak je. (Úsměv.)

Kolik jste loni vyplatili v rámci krajského ředitelství na odměnách a za co konkrétně padly nejvyšší částky?

Odměny se dávají za mimořádné pracovní výkony spojené s vysokou mírou odpovědnosti. Také například za objasnění zvlášť závažné trestné činnosti nebo za práci nad rámec pracovních povinností. Loni to dělalo kolem pěti milionů pro celé krajské ředitelství. Nejvyšší odměna se pohybuje do třiceti tisíc korun. Takovou dostali například manažeři nebo policisté, kteří se podíleli na závažných kauzách.

Myslíte si, že Zlínský kraj má dostačující počet policistů?

Je pravda, že náš region má v rámci republiky nejmenší policejní hustotu. Zatímco v jiných krajích je to v průměru jeden policista na asi 350 obyvatel, u nás připadá jeden policista takřka na 500 obyvatel.

To ale není zrovna pozitivní. Dá se s tím něco dělat?

Samozřejmě se snažíme Policejní prezidium přesvědčit, že bychom potřebovali více policistů, ale bohužel je vyhlášený stop stav.

Policejní vedení vs. realita

Přehled vybraných trestných činů v období 1. 1. 30. 11. 2011

Vraždy celkem: 12

Násilné činy celkem: 657

Mravnostní činy celkem: 101

Krádeže vloupáním celkem: 1475

Krádeže prosté celkem: 2282

Majetkové trestné činy celkem: 4311

Ostatní kriminální činy celkem: 1075

Zbývající kriminalita celkem: 11511

Hospodářské trestné činy: 955

Obecná kriminalita celkem: 6144

Celková kriminalita: 8610

Zdroj: www.policie.cz