Učitelé a rodiče budou opět jednat s náměstkem primátorky Steskou

V minulosti už Štefánka obvinili z porušování ekonomických pravidel, jako je čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, vyplácení si odměn a nevhodné komunikace a frivolního chování vůči studentkám. Zlínský magistrát však tehdy neshledal žádné nedostatky, kvůli kterým by měl ředitele odvolat.
Náměstek Steska nyní potvrdil, že jej učitelka Jitka Kořístková požádala o schůzku, ale konkrétní obsah stížnosti zatím nezná. „Na základě vývoje kauzy jsem slíbil, že budu společně s pracovníky odboru školství atmosféru ve škole sledovat. Spolupracujeme s radou školy a účastníme se pedagogických rad,“ uvedl náměstek.

Konstatoval, že předchozí stížnosti na ředitele Štefánka řádně prošetřila například Česká školní inspekce, Policie ČR, odbor kontroly a vnitřního auditu a odbor školství. „Z hlediska trestního ani pracovně právního neshledali nedostatky, pro které by jej bylo možno odvolat. Proto rada města na konci školního roku rozhodla o setrvání pana ředitele ve funkci,“ objasnil Steska. Sám se prý snaží pohlížet na celý případ objektivně.

„Ze všech šetření vyplývá, že problém ve škole je spíše komunikační. Do této chvíle mám informace, že z tohoto pohledu se situace ve škole v tomto školním roce zlepšila. Závěry mohu ale učinit až ve chvíli, kdy budu znát povahu stížnosti,“ dodal.

Situace se podle předsedkyně Sdružení rodičů 12. ZŠ Petry Veselé stále zhoršuje. Jako jeden z hlavních nedostatků, který se chystá společně s ostatními kolegy náměstku Steskovi přednést, je neschopnost zajistit plynulý chod školy. „Letos měla jedna druhačka nastoupit opět do stejného ročníku, protože propadla. Týden chodila o třídu výš a nikdo si toho vůbec nevšiml,“ popsala Veselá.

Další stížnost prý podají i na to, že Štefánek si bere místo svých kolegů suplování, které je připlacené. „Domnívám se, že se obohacuje na úkor svých kolegů,“ sdělila Veselá. Členka školské rady Kořís-tková s ní souhlasí. „Jsem z toho znechucená, trpí tím děti. Škola absolutně nemá úroveň,“ domnívá se. Přestože je v dlouhodobé neschopnosti, je prý stále v kontaktu s ostatními rodiči i učiteli.

V červnu loňského školního roku opustilo školu podle Veselé sedmatřicet dětí z různých tříd a v září nenastoupilo více než deset zapsaných prvňáčků. Za poslední čtyři roky odešlo ze školy údajně také třiadvacet pedagogů a její kapacita není zaplněna ani z poloviny.

Sám ředitel Štefánek potvrdil, že řada žáků odešla kvůli pošpiněnému jménu školy. Nové stížnosti jsou však pro něj překvapením. „Jsem přesvědčen, že škola funguje tak, jak má a žádné kritické připomínky ze strany rodičů vůči práci školy nebo mé vlastní osobě jsem v letošním školním roce neobdržel. Tvrzení paní učitelky Kořístkové, která je již sedm měsíců v pracovní neschopnosti, vychází pravděpodobně z jejích představ a ne reality,“ řekl.

Nařčení z vlastního obohacování odmítl. „Je to lež a naprostý nesmysl. Určit osobu zastupujícího pedagoga je v mé kompetenci. Pokud jsou splněna kritéria pro přiznání proplacení takto odučených hodin zákonem a vnitřním předpisem školy, jsou tyto hodiny propláceny transparentně vždy a všem pracovníkům bez rozdílu,“ dodal.

Ke zmíněnému případu žákyně sdělil, že nastoupila do správné třídy hned druhý den. „První školní den byli žáci poučeni o bezpečnosti, seznámeni se školním řádem a opsali si rozvrh na následující den. Uvedená žákyně nepřišla ani o hodinu vyučování,“ dodal.

K uvedeným případům se zatím náměstek Steska vyjá-dřit nechtěl. „Až si delegaci vyslechnu, potom stížnosti zhodnotím,“ řekl. „Pokud budou skutečně závažné, obnovím diskusi o setrvání ředitele Štefánka ve funkci,“ doplnil.