Autorem billboardu s těmito nápisy je školník ze ZŠ Bánov na Slovácku. Byl jedním z několika transparentů, kterými přišli zaměstnanci veřejné sféry ze Zlínského kraje včera protestovat ke vstupu do zlínského Svitu proti snižování platů.

U Obuvnického muzea se jich nakonec sešlo přibližně dvě stě padesát. Mezi nimi zdravotníci, pracovníci sociální sféry, školství i úředníci.S protestní akcí začali oficiálně 12.05 pískáním a troubením. Slova se ujal do ampliónu jako první Ladislav Kucharský, celorepublikový místopředseda odborářů zdravotníků a sociálních pracovníků. Přijel do Zlína až z Prahy a měl nad celou akcí v regionu záštitu.

„Kroky vlády nejsou promyšlené. Občany s nízkými a středními příjmy donutily, aby vyšli do ulic. Když nám nebude vláda naslouchat, donutí nás k tomu, aby byla příště stávka ostrá. Nálepky a setkání jsou jenom předzvěstí toho, aby se například nemocnice zastavily úplně,“ hlásil za obrovské salvy potlesku a pískání Kucharský.

Kritika se nevyhnula ani samotnému premiérovi ČR Petru Nečasovi, který ze Zlínského kraje pochází. „Stále říká, že budeme vyjednávat. Ale stejně si to udělají podle sebe. Jaký to smysl?“ tázal se další z hlásajících.„Žádný!“ vykřikovali přítomní. Veřejný proslov mělo několik přítomných, většinou se jednalo o zástupce jednotlivých odborových svazů.

„Od protestu si slibujeme to, že vláda uslyší hlas lidu a nebude se ohánět tím, že získala nekonečný mandát ve volbách. Neznamená to totiž, že si může dělat, co chce. Nechceme platit dluhy, které jsme neudělali,“ zdůraznil hlavní řečník Kucharský.

Protestní akce trvala ve Zlíně přibližně půl hodiny. Podpořili ji ale tisíce lidí ze Zlínského kraje. Podle Kucharského stovky zdravotníků, kteří zavřeli své ambulance, pracovali ve víkendovém režimu nebo ošetřovali jen akutní případy. Ostatní samolepkou s logem stávka.Pozadu nezůstali ani zaměstnanci ve školství. Ve čtyřech školách na Uherskohradišťsku se dokonce vůbec nevyučovalo.

„Omezený provoz byl dále ve dvaačtyřiceti školách v regionu. To znamená, že se v nich nevařilo, neuklízelo nebo nepracovali technicko-hospodářští zaměstnanci. Stávku však podpořilo v kraji téměř 180 škol. Alespoň tolik se jich nahlásilo. Předpokládám ale, že jich bylo ještě více,“ sdělil šéf krajských odborů školství Pavel Štěpán.

Po celý den včera nefungoval ani zlínský Úřad práce. Celorepublikové stávky se totiž zúčastnilo asi 130 jeho zaměstnanců. Potřebným tak nabízel pouze akutní registrace. Stávkovali také například úředníci z Okresních správ sociálního zabezpečenív kraji nebo z katastrálních úřadů. Policisté nosili na uniformách symbolicky žlutou stužku.Stávky a protestní akce jsou podle vyjádření premiéra Petra Nečase pro média pouze snahou odborů a opozice o destabiliza­ci země.

MARIE ŠIDLOVÁ

Přišly i kuchařky. Školní obědy v ohrožení!

Zlín – Včerejší protestní shromáždění přivedlo k hlavnímu vstupu do Svitu řadu lidí, ochotných vyjádřit svůj názor proti připravovaným vládním škrtům. Některým na bundách doslova zářila bílá nálepka s nápisem stávka. Jiní jen kolegiálně stáli, občas něco prohodili k svému okolí, a se zaujetím naslouchali hlasu řečníků, kteří se mnohdy prali s rámusem projíždějících aut.

Stávkující se seskupovali v hloučcích, v nichž byli jejich známí i spolupracovníci, ale také neznámí. Všichni věděli, proč jsou na místě a proč nechtějí jen mlčet. Transparenty v rukou některých účastníků nesměle mířily nad hlavy, a když zazněla myšlenka, která vzbudila silné emoce, byly vymrštěny s nadšením ještě výš. Řehtačky, píšťalky a jiná zvuková zařízení doprovázely pokřiky i souhlasná pokývání postávajících. Nedaleko nás postávala žena, která svou píšťalkou pravidelně strhávala své okolí.

„Jsem tu, protože je snadné tu nebýt. Vůbec se mi nelíbí, co nám chce vláda udělat. I když prohlašují, že jde jen o deset procent, jde o mnohem více,“ řekla vedoucí školní jídelny Olga Bednaříková ze Základní školy Komenského 1, která na místo dorazila i se svými kolegyněmi. Vláda by podle ní měla šetřit hlavně odshora a ne hned sahat po lidech s příjmy, které jsou spíše nižší. „Vezměte si jen ty státní zakázky, kolik je v nich nesrovnalostí a co všechno leze na povrch,“ dodala.

Světová krize a narůstající dluh České republiky bývají mnohdy jedny z nejčastějších odůvodnění podobných škrtů. „I když nám vezmou těch deset procent, stejně se na tom dluhu nic nezmění. Peníze zase budou proudit pryč jinudy,“ okomentovala žena, která ve státní sféře působí necelé čtyři roky.

Ačkoli si sama uvědomuje sílu podobných akcí, která je mnohdy takřka nepatrná, přesto ví přesně co je pro ni i její kolegyně hlavním hnacím motorem. „Nevím, jestli to ovlivní konečné rozhodnutí. Ale jsme tu hlavně proto, abychom se mohli v lednu podívat do zrcadla a říci si, že jsme pro to z naší strany udělali všechno,“ vysvětlila.

Lidé, kteří pracují mimo státní sféru, například v soukromém sektoru, pocítili dopad krize již dříve a poněkud drastičtěji. Často se naší společností nesou názory, že státní zaměstnanci se mají dobře, mají své jisté a vzhledem k nevhodnému chování některých úředníků na úřadech či nemocničního personálu v nemocnicích je to jistý druh zadostiučinění. Zvykli jsme si škatulkovat, ale zapomínáme na to, že i ve státní sféře všichni neberou závratné sumy a ne každý se chová nevhodně či přímo povýšeně. „Srovnávat státní sféru a soukromou je podle mě nešťastné. Každá z nich má své pro i proti. Třeba školní kuchařky mají těch deset, jedenáct tisíc hrubého, a když šáhnou na plat i jim, bude to mít mnohem větší dopad,“ upozornila Bednaříková. Nepedagogickým pracovníkům ve školství tak podle ní těmito škrty nastanou krušné časy. „Životní úroveň mých kuchařek i všech v podobné situaci se tím sníží. Ale to pocítí i stát, protože lidi budou méně utrácet a platit méně na daních,“ poznamenala.

Školní jídelny jsou podle ní stále jednou z největších devíz našeho školství. „Co já vím, v ostatních státech to není. Pro rodiny s dětmi je to velká výhoda, vždyť za nějakých dvacet korun dostane ratolest teplý oběd,“ zdůraznila. Pokud podle ní skončí dotování školních obědů, rozhodně to všichni pocítí a může to vést i k jejich konci. „Potvrdily by Vám to i kolegyně. Ale zatímco s vámi mluvím, už mi stačily utéct,“ rozloučila se s úsměvem.

STANISLAV JANALÍK

Svolavatelka akce Marcela Holčáková: Platy v soukromé sféře mají příští rok růst

Zlín – Kdyby zaměstnanci státní a veřejné sféry veřejně protestovali i v ostatních městech Zlínského kraje, jistě by jich přišlo mnohem více. Myslí si to svolavatelka shromáždění ve Zlíně, předsedkyně krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Marcela Holčáková.

Jedná se o první protestní akci, kterou jste svolala?

Ano, byla to první akce. Jsem předsedou krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR jenom krátce, první měsíc. A zrovna se koná tahle akce.

Co obnášelo svolat akci? Jak jste se na to chystali?

Pro mě to znamenalo spolupráci s regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů, která působí ve Zlíně. Propagaci i zajištění místa měla na starosti právě ona.

Proč to dnešní shromáždění?

Chtěli jsme vyjádřit nesouhlas se snižováním platů mimo jiné i v našem resortu zdravotnictví a sociálních služeb, protože tato práce je už dnes finančně nedoceněna. Co se týče platů v kraji, průměrně je mají zdejší zaměstnanci o 5 671 korunu nižší než je celostátní průměr. Také jsme chtěli upozornit všechny občany v ČR, že hrozí nebezpečí rozpadu systému sociálních služeb a zdravotnictví. Pokud by opravdu došlo k takovému snižování platů, tak chtějí někteří zaměstnanci resort opustit, čímž by došlo ke zhoršení kvality poskytované péče. Jak o klienty, tak třeba o pacienty v nemocnicích.

Co říkáte na účast na shromáždění?

Nepředpokládala jsem, že tady bude mnoho lidí. Když zase vezmu v úvahu náš resort, tak opravdu nemůžeme aktivně stávkovat. Musíme pečovat o klienty. To samé se týká zdravotníků. Spíše veřejná správa má větší šanci veřejně protestovat dostat. Kdyby se akce konaly v jednotlivých městech, tak by se zúčastnilo i více lidí. Tím, že je to na jednom místě v kraji, musí dojíždět. Možná i to je důvod, proč nepřijelo tolik lidí.

Rozpočet na příští rok je už schválený. Co si od protestu slibujete?

Shromáždili jsme se, abychom projevili nesouhlas se snižováním platů a dali najevo, že nejsme apatičtí k tomu, co se děje. Aby se s námi nezacházelo jako s bezpáteřními, jako s těmi, kteří se nedokážou vyjádřit. Aby si vláda nemyslela, že se nedokážeme bránit. Konkrétně náš odborový svaz se snažil vyjednávat do poslední chvíle. Naši vrcholní zástupci strávili několik desítek hodin s vládou, ale stejně to bylo bezpředmětné. Chystají se k dalšímu jednání. Budou projednávat další reformy, další opatření. Takže protestem jsme podpořili fakt, že se škrty nesouhlasíme. Že opravdu chceme sociální dialog. Takový, jaký má v demokratické společnosti být, a ne ten, který probíhal do této doby.

Co se bude dít, pokud na to vláda slyšet nebude? Budou další protesty a stávky?

Další kroky zvážíme podle toho, jak se vyvine následná situace.

Pracovníci ze soukromé sféry by mohli oponovat tím, že jsou také dlouhodobě podhodnoceni třeba v důsledku hospodářské krize.

Každý se vymlouvá na hospodářskou krizi, ale ta se konkrétně sociálních služeb nedotkla. Zájem o ně pořád roste. Demografický vývoj ukazuje, že přibývá seniorů závislých na péči jiné osoby. U nás krize není. O naši práci je čím dál větší zájem.

Myslela jsem spíše ohrazování se, proč by měla být zvýhodněna veřejná sféra oproti soukromé.

Pokud vím, tak vláda předpokládá, že v soukromém resortu příští rok platy porostou. Není to o mnoho procent, snad o tři, ale měly by růst.

MARIE ŠIDLOVÁ

Sledovali jsme ON-LINE

12.40
Stávka právě skončila. Trvala přibližně jen půl hodiny. Na místě zůstávají jen hloučky lidí.

12:35
Kritice se nevyhnul ani senát, jeden z řečníků nepřímo nabádá k jeho zrušení. Kolik miliónů by se tím ušetřilo, ozývá se z davu.

12.20
Na místě je také místopředseda celorepublikového odborového svazu zdravotníků a sociálních pracovníků Ladislav Kucharský.

12.15
Slova řečníků jsou věnována převážně kritice současné vládní koalice. "Jak mohou mluvit, že mají mandát ke snižování platů, když volby nevyhráli," narážela jedna z řečnic na skutečnost, že parlamentní volby vyhrála sociální demokracie, která dnešní stávku podporuje.

12.11
U megafonu se střídají jednotliví odboroví předáci. Jejich slova jsou po chvilkách podpořena potleskem, někteří přítomní mají i řehtačky a trumpety.

12.10
Na místě je v tuto chvíli přibližně dvě stě lidí. Stávku sleduje několik regionálních médií.

12.05
Stávka začala úvodním proslovem.

11.50
Před dvanáctou hodinou je na místě stávky před obuvnickým muzeem asi třicet lidí. Někteří jsou vybavení transparenty. Pokud by měl někdo z nich hlad, může si zakoupit uzeniny ve stánku přímo na místě stávky.

Několik kuchařek a zaměstnanců katastrálního úřadu nepřislo do práce

Kroměřížsko – Několik státních zaměstnanců na Kroměřížsku se připojilo k dnešní stávce. Důsledek toho je, že se nevaří nejméně ve dvou školách a doma zůstala i část zaměstnanci katastrálního ú­řadu.

„Celá škola stávku podporujeme. Škola samozřejmě funguje bez omezení, ale většina kuchařek má neplacené volno,“ potvrdila ředitelka holešovské 3. základní školy Jitka Heryánová. Rodičům prý byl výpadek kuchyně předem oznámen a škola zajistila plně vybavený bufet. Rodiče tedy důvod ke starostem neměli.

„Náš syn chodí do třetí třídy, ale momentálně je doma nemocný, takže se nám stávka vyhnula,“ řekl Tomáš Veverka, jehož syn 3. základní školu navštěvuje. Dodal také, že protest by vyřešili velkou svačinou, ale žádný větší problém by samozřejmě nevznikl.

Ani na Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově kuchařky nevaří.„Personál nepřišel do práce, ale zajistili jsme náhradní stravu,“ objasnil ředitel školy Jan Dvořák. Studenti prý dostali balíček s jídlem. „Takto se stravují když mají nějakou celodenní akci, nebo když kuchyně vyhlásí sanitární den, takže to pro ně není nic neobvyklého,“ dodal ředitel.

Nesouhlas s vládními úsporami se rozhodli vyjádřit i pracovníci kroměřížského Katastrálního ú­řadu.„Asi polovina z nich totiž nepřišla do práce,“ odhadl ředitel úřadu Petr Daněk. Chod úřadu prý však nebyl nijak omezen, protože zbylí pracovníci pracují i za chybějící kolegy.„Jejich jednání chápu a podporuji,“ shrnul Daněk.

JANA ROHANOVÁ

Studenti gymnázia obědvají kvůli stávce jen bagety

Valašsko – Sto dvacet tisíc státních zaměstnanců se ve středu zapojilo do největšího protestu od roku 1989. Do ulic ale vyšlo jen deset tisíc lidí.Na Valašsku se na většině míst pracovalo. Úředníci, učitelé, knihovníci, muzejní pracovníci, zdravotníci, policisté nebo hasiči se do stávky zapojili buď symbolicky, nebo vůbec.

Ještě před několika dny to vypadalo, že zůstanou zavřené školy. Učilo se ale všude. „Stávkují pouze nepedagogičtí pracovníci,“ řekla předsedkyně oblastní rady odborového svazu Marie Krchňáková.Ve většině škol se tedy zastavily práce v administrativě, v úklidu nebo v kuchyni. O hladu ale studenti nezůstali.

S originálním nápadem, jak žákům i přes stávku zajistit oběd, přišel třeba ředitel vsetínského Masarykova gymnázia Dalibor Sedláček. Studentům osobně v době oběda rozdával bagety, pro které si do osiřelé jídelny chodili zástupci jednotlivých tříd. „Původně jsme chtěli den předem nasmažit řízky a ty potom podávat s chlebem. Byl by ale problém je do dalšího dne uskladnit, proto přišla řada na bagety,“ vysvětlil Sedláček.

Před stávkou dali přednost dětem

Překvapení čekalo na ty, kteří chtěli navštívit internetové stránky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Místo obvyklého obsahu se návštěvníkům zobrazilo pouze prohlášení o podpoře požadavků státních zaměstnanců. Chod skanzenu se ale nezastavil. „Oficiálně nikdo nestávkuje. V těchto dnech máme ve skanzenu pořad pro děti Vánoce na dědině. Děti nemůžou za to, že se stávkuje. Proto jsem zaměstnance přesvědčil, aby zůstal provoz muzea zachován,“ přiblížil ředitel rožnovského skanzenu Vítězslav Koukal.

Na katastrálním úřadu jela jen podatelna

K protestu proti změně pravidel pro výměru mezd zaměstnanců státní správy a služeb, která má platit od ledna se ale připojili pracovníci katastrálního úřadu ve Valašském Meziříčí. „Většina zaměstnanců stávkuje. Provoz podatelny jsme ale zajistili,“ sdělila Anna Frenštátská z katastrální­ho úřadu.

Zaměstnanci Městského úřadu ve Valašském Meziříčí se rozhodli podpořit stávku umístěním oznámení na dveře svých kanceláří. „Lidí se náš protest nijak nedotkl. Chtěli jsme jen upozornit na kroky, které jsou necitlivým zásahem do jistot zaměstnanců veřejné správy. Ty budou mít za následek zhoršení dostupnosti a kvality veřejných služeb, které následně pocítí i sami občané,“ vysvětlil předseda místní odborové organizace Otakar Petřek.

Táborská: Mohou si najít jinou práci

Úředníci v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vsetíně se ke stávce nepřipojili ani symbolicky. „Podmínky pracovníků vždy určuje zaměstnavatel a lidé mají jinou možnost, jak vyjádřit nesouhlas. Mohou si například najít jinou práci,“ uvedla vsetínská starostka Iveta Táborská.

Policisté nosili žlutou stuhu

Policisté nosili celý den na klopě uniformy žlutou stuhu. „Ze zákona stávkovat nemůžeme, tak jsme aspoň tímto způsobem chtěli vyjádřit nesouhlas se snižováním mezd,“ řekl předák policejních odborářů Ivo Novák. Podle něj není nutné snižovat platy o deset procent. „Navíc nám dodnes nikdo neřekl, zda to půjde z tarifní mzdy nebo z objemu mezd,“ upozornil Novák, který je přesvědčen o tom, že rezervy může vláda najít jinde.

Ředitelka Masarykovy knihovny Helena Gajdušková má ale jiný názor. Její podřízení proto pracovali. „Úsporná opatření jsou nutná a stávka není dobrý způsob, jak věci řešit,“ řekla Gajdušková.

Muzejníci vzkazují: Šteří celá Evropa

Neprotestovali ani pracovníci Muzea regionu Valašsko. „Není to téma, které bychom měli čas řešit, naši zaměstnanci berou snížení platů jako nepříjemné zlo, které je ale nutné. Šetří totiž celá Evropa,“ vysvětlil postoj muzejních pracovníků ředitel Milan Půček.

Ani zdravotníci vsetínské nemocnice se k protestu nepřipojili. „Normálně jsme pracovali,“ poznamenala mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Vysvětlila, že ačkoli zdravotníci sympatizují s požadavky odborářů, nemohli si dovolit odejít od pacientů.

Zaměstnanci hygieny také nestávkovali. „Místní odbory sice vyhlásily, že nesouhlasí s vládními škrty, nicméně normálně pracujeme,“ vysvětlila hygienička Dagmar Červenková.

Ani hasiči ve Vsetíně a Meziříčí neprotestovali. A to narozdíl od policistů ani symbolicky. „Nemluvili jsme o tom. Jestli někdo z chlapů jel protestovat do Zlína, nevím, směny ve Vsetíně a Meziříčí ale pracují v plném stavu,“ řekl šéf územních hasičů Zdeněk Hub.

ALEXANDRA BURŠÍKOVÁ, MICHAL BURDA

Ve Zlínském kraji zůstala zavřená čtyři školská zařízení

Ve Zlínském kraji ve středu kvůli stávce odborů zůstala zavřená čtyři školská zařízení na Uherskohradišťsku. V dalších 41 organizacích školákům nenavaří a neuklidí. Činnost omezil například i zlínský úřad práce nebo vsetínský okresní soud. Zaměstnanci ve státní a veřejné sféře tak dávají najevo nesouhlas s vládním škrtem deseti procent ve výdajích na mzdy v příštím roce.

Ve Zlínském kraji se aktivně do stávky zapojí stovky lidí, odboráři nechtějí čísla upřesnit dříve než ve čtvrtek. Tvrdí, že v celé zemi se aktivně stávky zúčastní během své pracovní doby 100.000 lidí, obdobný počet zaměstnanců stávku podpoří. Ve veřejné sféře pracuje asi 650.000 lidí.

Podle předsedy odborového svazu pracovníků školství Pavla Štěpána stávku ve Zlínském kraji podpoří přes 180 školských zařízení. „Ty ale zavřená nejsou a jedou v běžném režimu. Zavřená je například základní škola v Uherském Brodě či mateřská školka na Uherskohradišťsku,“ doplnil.

V regionu zůstal zavřený zlínský úřad práce. „Stávkujeme. Na úřadu je přibližně pět zaměstnanců, kteří vyřizují neodkladné záležitosti. Pokud se někdo přijde na úřad práce zaregistrovat, bude mu to samozřejmě umožněno,“ řekla ČTK mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová. Podle ní na úřad zatím došlo jen asi 30 lidí, kteří pracovníci obsloužili. „Situace tady se nijak nekomplikuje. všechny plánované návštěvy byly již dříve odloženy na jiný termín,“ doplnila. Zlínský úřad práce je jedním ze čtyř v celé ČR, který se do dnešní stávky aktivně zapojil. Jde přibližně o 128 zaměstnanců.

Jen částečně se pracovalo například i na vsetínském okresním soudu. Podle jeho předsedy Josefa Kramáře stávkuje osm desítek administrativních pracovníků.

Do stávky se rozhodli připojit i někteří úředníci radnice ve Valašském Meziříčí. Protest podpořili umístěním oznámení na dveře. „Snížení objemu prostředků na mzdy pro rok 2011 bylo dosaženo propuštěním čtrnácti úředníků již v druhé polovině roku 2010,“ vysvětlit tajemník městského úřadu Josef Matocha. „Občanů se tento náš protest nijak nedotkne. Chceme jen upozornit na kroky, které jsou necitlivým zásahem do jistot zaměstnanců veřejné správy. Ty budou mít za následek zhoršení dostupnosti a kvality veřejných služeb, které následně pocítí i sami občané,“ doplnil předseda Výboru místní odborové organizace Otakar Petřek.

Podobně jako ve Valašském Meziříčí se ke stávce připojili i někteří úředníci z otrokovické radnice. „Nepovažujeme za vhodné jakkoliv narušovat činnost úřadu v den stávky. Budeme pouze deklarovat postoj těch, kteří se stávkou sympatizují,“ uvedla předsedkyně základní odborové organizace v Otrokovicích Alena Poštolková.

Stejnou formu zvolili i někteří pracovníci zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. Podle Marcely Holčákové z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) žádné ze zařízení ve Zlínském kraji není uzavřeno a ani neomezilo provoz Aktivně tak stávku podpoří pouze ti, kteří mají volno. „Nechceme ohrozit naše občany na životech,“ doplnila.

Do stávky se zapojily i Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříží nebo katastrální úřa 10dy v okresních městech. Stávkuje ale pouze část zaměstnanců, ostatní zajišťují běžný provoz. Je ale možné očekávat větší fronty.

Důvodem ke stávce zaměstnanců ve státní a veřejné správě je jednak plán vlády na desetiprocentní snížení objemu mezd, jednak způsob, jakým vláda chce mzdy snížit. Kabinet Petra Nečase (ODS) totiž prosadil změnu zákoníku práce, která rozšiřuje možnost stanovit tarifní složku platu zaměstnance bez ohledu na počet odpracovaných let, a to na většinu zaměstnanců ve státní a veřejné správě. Novela také zavádí do státní správy smluvní platy.

Podle Nečase organizátorům stávky nejde o korektní obhajobu práv zaměstnanců, ale spolu s levicovou opozicí se snaží rozehrát politickou hru, která by mohla destabilizovat ze­mi.

ČTK