„Stávající zaměstnavatel jí totiž nabídl mnohem víc peněz, než může dát město Kroměříž,“ vysvětlil místostarosta Vít Peštuka.

Nyní městské radní čeká rozhodování, zda výběrové řízení vypíšou znovu. Druhou možností je, že radní jmenují do funkce druhého kandidáta v pořadí.

„Není to příjemná situace, ale vyřešíme ji co nejrychleji,“ slíbil Vít Peštuka.

Bývalý vedoucí stavebního úřadu Vladimír Zicháček odešel letos v lednu. Vedením stavebního úřadu je od té doby pověřena vedoucí oddělení územního rozhodování a stavebního řádu Hana Kubáčková.