„Stávající chodník bude nahrazen šedou zámkovou dlažbou. Omezen bude přístup k jednotlivým domům, proto prosíme obyvatele o opatrnost a respektování přechodného dopravního značení,“ doplnil vedoucí radničního odboru správy majetku města a služeb Lambert Hanzal.

Stavba by podle něj měla být dokončena nejpozději 30. listopadu. Na podzim začne v Kroměříži také oprava chodníku v ulici Na Kopečku, na kterou rozpočet počítá s 600 tisíci korun, a také oprava povrchů vozovek v ulicích Alšova, Štursova a Zeyerova.

„Ty město celkem přijdou asi na 4,75 milionu korun,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek. (hed)