„Jedná se o pozemky, které jsou vedle pozemků patřících městu. Nutnost vykoupit je byla známa dlouhodobě, kdy navíc nyní řešíme i to, že přilehlé pozemky ve vlastnictví města jsou zatíženy veřejnoprávními smlouvami a stavebními povoleními ve prospěch společnosti KS Estate, což brání jejich zastavění, a touto kupní smlouvou tyto nedořešené věci z minulosti napravujeme,“ vysvětlil starosta Tomáš Opatrný.

Kupuje je od soukromého investora, který v sousedství haly dlouhodobě připravuje stavbu tenisového Areálu zdraví Kroměříž.

Na projektu haly pracuje společnost atelier-r z Olomouce. Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku či pro taneční sporty.

Pionýrská louka v Kroměříži.
Pionýrskou louku v Kroměříži čeká proměna, vzniknou tam nová sportoviště

Podle Opatrného je přitom prostorově dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.

„Objekt bude mít obdélníkový půdorys s maximálními rozměry cca 70 x 39 metrů, hrací plocha bude o maximálních rozměrech 45 x 25 metrů. Počítá se s kapacitou hlediště pro zhruba 400 diváků a kapacitou šaten pro 175 sportovců,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů od tohoto sportoviště.

„Bude tak vhodně doplňovat ostatní blízká sportoviště,“ dodal mluvčí.

Sportovní hala bude splňovat i požadavek na minimální spotřebu energií. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem a na střeše bude mít fotovoltaickou elektrárnu.

„Co se dopravy týče, studie navrhuje propojení lokality a zaokruhování celého území. Co se parkování týče, pro halu by mělo být vybudováno přes 100 nových parkovacích míst. Dále vzniknou dvě nová parkovací stání pro autobusy,“ sdělil Jan Vondrášek.

Vizualizace budoucí podoby Domova se zvláštním režimem Račín v Kroměříži.
V dříve problémové lokalitě Račín v Kroměříži vznikne Domov se zvláštním režimem

Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun a úpravy komunikací, parkování a sadové úpravy v lokalitě sportovišť na zhruba 15 milionů korun. Město chce na stavbu haly čerpat dotace. Od zajištění financování se bude odvíjet i realizace sportovní haly, jejíž stavbu by vedení města chtělo zahájit v roce 2025.

Sportovní hala s rozměrem hřiště 40krát na 20 metrů vhodná na halové sporty v Kroměříži citelně schází. Na soutěžní úrovni je lze provozovat pouze v letité sportovní hale v Kotojedské ulici, která je však vytížená zejména basketbalem a na další sporty prostor nezbývá.

„Potřeba postavit sportovní halu vyplynula i z průzkumu mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky, novou halu využijí i střední a základní školy,“ upozornil místostarosta Karel Holík.