Náhodným výběrem je ke spolupráci určili spolu s dalšími více než dvěma stovkami obcí Zlínského kraje pracovníci Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Zemědělské podniky obdrží dotazníky poštou, se soukromými zemědělci budou mluvit tazatelé osobně.

„Bude je zajímat mimo jiné věk zemědělce a počet zvířat, která chová. Pokud má zaměstnance, tak i jejich věk a počet odpracovaných hodin nebo zda pracuje s internetem,“ nastínila krajská garantka zemědělské statistiky Marie Gaťaříková.

Až do listopadu budou zaměstnanci Českého statistického úřadu sbírat i informace o jejich hospodaření

Letos poprvé budou úřad zajímat i takzvané specifické jednotky. V praxi to znamená, že například u traktorů a nákladních aut budou tazatelé zjišťovat jejich stáří, u pluhů počet radlic nebo u secích a sklízecích strojů jejich záběr v metrech.

Podle vyjádření ČSÚ je cílem šetření zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství. Na základě zjištěných výsledků budou statistici aktualizovat registr farem.
Výsledky mají být využity také k vytváření co nejlepší zemědělské politiky nejen v Česku, ale i v Evropské unii.

„Konkrétní termín, kdy bude šetření probíhat v Chropyni zatím neznám, ale určitě to bude v době do poloviny listopadu, kdy celá akce končí. Veškeré získané údaje samozřejmě budeme považovat za důvěrné a podle toho s nimi budeme nakládat,“ dodala Gaťaříková.