Firmu dodnes provozuje s manželkou a dospělými dětmi. Nyní však hrozí, že bude muset živnost zavřít. Pro plánované zdvojkolejnění a modernizace trati Otrokovice-Vizovice Stát potřebuje 116 metrů čtverečních z jeho dvousetmetrového pozemku. To proto, aby mohla nákladní auta, která pojedou přes přejezd, odbočit na cestu vedoucí rovnoběžně s kolejemi. A to nechce pan Kočenda dopustit.

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) již začala proces výkupu pozemků kolem trati.

Celkem 2000 pozemků vlastní podle SŽDC 687 lidí a subjektů. Někteří lidé na nabídku správy kývli a podepsali smlouvy o smlouvě budoucí. Zavázali se tak, že svůj pozemek za uvedených podmínek pro stavbu trati a přilehlých dopravních staveb prodají.

„V této chvíli máme uzavřenou přibližně polovinu smluv o smlouvách budoucích, na základě kterých se po vydání územního rozhodnutí začnou vykupovat pozemky,“ informoval mluvčí generálního ředitelství SŽDC Pavel Tesař.

„Před dvěma měsíci k nám přišel projektant, který měl dohodnout konkrétní věci před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Sdělil jsem mu své podmínky. Řekl, že je do projektu zapracuje. Jenomže se mi od té doby nikdo neozval,“ přiblížil stav ohledně výkupu jeho pozemku František Kočenda.

„O ceně výkupu nepadla vůbec řeč, smlouvu o smlouvě budoucí jsem nepodepsal, právník mi tento krok nedoporučil. Svou kůži jim jen tak nedám,“ uvedl nespokojeně. A není sám, komu tato patová situace vadí.

O trati z Vizovic do Otrokovic
Železniční trať Vizovice Otrokovice letos 8.října oslaví 120 let od svého vzniku. Poslední rozsáhlá rekonstrukce trati Otrokovice Vizovice byla provedena začátkem 60. let minulého století.Zdvojkolejnění si vyžádá 11 miliard korun. Investorem elektrizace je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), většinu nákladů mají pokrýt evropské dotace. Harmonogram projektu je následující: do poloviny roku 2020 má být trať stavebně připravena, o rok později se začne stavět, v roce 2024 má být hotová.

Stejně je na tom i majitel autobazaru ve Zlíně Malenovicích pan Šindel.

„Devět set za metr čtvereční. Vždyť v té ceně není vůbec zohledněno, že jsou na pozemku garáže, že jde o zastavěnu plochu. Mám tam zaparkovaných třicet aut. Vůbec je nezajímá, kam je dám,“ zlobí se soukromník.

Pokud ale nedojde k dohodě mezi státem, tedy SŽDC, a majiteli pozemků, stát daná místa vyvlastní.

„Předpokládáme, že budeme muset v nejzazším případě vyvlastnit několik desítek majitelů,“ připouští Pavel Tesař za SŽDC.

„V případě, že dojde k takové situaci a SŽDC prokáže vyvlastňovacímu úřadu, že vyčerpal všechny zákonné prostředky vedoucí k dohodě o výkupu pozemku s jeho majitelem, může podat k úřadu podnět k vyvlastnění,“ popsal systém ředitel krajského Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

I tato organizace k takovým krokům v případě stavby dálnice přistupuje.

„Jde o stavby ve veřejném zájmu na rozdíl od cyklostezek, protože ty patří městům. A my nemáme zastupitelstva, která v případě nutnosti navýší částky, my jsme stát a máme danou cenu,“ vysvětlil šéf krajských silničářů.

V tomto případě tak mohou dostat majitelé zemědělských pozemků od státu osminásobek obvyklé, odhadcem stanovené ceny. Pokud jde o pozemek stavební, získá jeho majitel při vyvlastnění od státu 1,15 násobek uvedené ceny.

Cena vykupovaného pozemku bude podle SŽDC záležet na znaleckém posudku, vypočítaná částka za metr čtvereční se může lišit v závislosti na lokalitě.

V jakém bude cenovém rozpětí, zástupce SŽDC nesdělil, s ohledem na probíhající jednání s majiteli pozemků. Podle něj ale samotný výkup pozemků ještě nezačal.

„Samotné zahájení prací očekáváme na začátku roku 2021,“ doplnil Pavel Tesař.

Rychlost, klid, komfort

Projekt má přinést samá pozitiva: Rychlejší a pohodlnější jízdu vlakem, spojení s Brnem za 50 minut po vylepšení spojení na trase s Přerovem, méně aut na hlavních tazích v regionu.

Nová trať má přinést zvýšení traťové rychlosti a přepravní kapacity, zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob a snížení emisí i hlučnosti.

Cestující na trati se v úseku mezi stanicí Zlín-střed a Otrokovice nově dočkají v době špičky patnáctiminutových intervalů.

Ze Zlína bude možné využít přímých spojů také směrem do Uherského Hradiště a Kroměříže.

Podle SŽDC nebudou chybět protihlukové stěny, úpravy křižovatek podchody, dokonce i tunel. Projektanti počítají i se zrušením některých stávajících vlakových zastávek, případně jejich přesunem o několik metrů dál.

Náročná bude úprava kvítkovické křižovatky silnic I/49 a I/55 s podjezdem železnice nebo vybudování mimoúrovňového křížení ve Zlíně-Prštném a na Podvesné.

Při stavbě projektu bude nejtěžší a nejsložitější úsek na Podvesné XVII. Zde je velká intenzita automobilového provozu, k tomu křížení trolejbusové a železniční trakce a to jsou hlavními důvody pro navržení mimoúrovňové řešení křižovatky. SŽDC zvolila variantu částečného zahloubení železniční trati a silničního mostu.

Modernizace trati na sebe nabalí další projekty. Nejzásadnější je výstavba terminálu Zlín-střed ve dvou etapách. V té první dojde ke stavbě výpravní budovy a k mírné úpravě fungování autobusového nádraží. Ve druhé etapě má být dobudován celý terminál Zlín-střed, který tak získá evropské parametry.