Třípodlažní budovu získala Kroměříž v roce 2005 od armády. Městu se pro budovu za 15 let přes veškerou snahu nepodařilo prodat, ani pro ni najít vhodné využití.

„Budova je prázdná, chátrá a potřebuje investice. Město pro ni využití nemá, proto jsme rádi, že NPÚ o ni projevil zájem,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Sídlo NPÚ pro celou Moravu

Ředitel územní památkové správy NPÚ v Kroměříži Petr Šubík potvrdil, že v budoucnu by zde mělo vzniknout sídlo NPÚ pro celou Moravu.

„Jakmile to bude možné, chceme do budovy přestěhovat všechny zaměstnance sídlící v Kroměříži a v budoucnu i další zaměstnance z Brna a Olomouce,“ uvedl Šubík.

Dohromady se počítá s přibližně 76 pracovními místy. NPÚ díky nastěhování do vlastních prostor ušetří na nájemném, které začne od března platit Arcibiskupství olomouckému za užívání prostor na zámku.

„Roční nájem nás vyjde na asi 1,1 milionu korun plus inflace. Na zámku nesídlí pouze zaměstnanci. Máme tam také všechny naše archivy,“ vysvětlil Petr Šubík.

Prezentace památek i konzervátorské dílny

V nově nabytých prostorách chce památkový ústav prezentovat všech 27 památek, které na Moravě spravuje a také zde zřídit konzervátorské dílny.

„Celkové investice na rekonstrukci by se měly pohybovat kolem 150 – 190 miliony korun. V letošním roce počítáme s vyhotovení statických posudků, zaměřením a přípravou podkladů pro projektovou dokumentaci,“ přiblížil ředitel.

Opravit do deseti let

Samotná oprava by měla začít v roce 2022. Stát se ve smlouvě zavazuje, že budovu do deseti let opraví a zrekonstruuje.

„Závazek NPÚ je pro nás jistotou, že se do budovy opět navrátí život, a že bude smysluplně využita. Myslím, že NPÚ je dostatečným garantem toho, že nekupují budovu proto, aby dalších dvacet let chátrala,“ vyjádřil se starosta města Jaroslav Němec. Z dohody mezi Kroměříží a NPÚ má radost také ministr kultury Lubomír Zaorálek, který budovu vloni v listopadu navštívil osobně.

„Jsem rád, že se povedl tento záměr uskutečnit. Samozřejmě, že bude nutné objekt opravit, ale myslím, že s těmito typy rekonstrukcí má NPÚ své dlouholeté zkušenosti. Důležité je, že tam vznikne zázemí pro obě pracoviště NPÚ, ale také potřebné prostory pro depozitáře i konzervátorské dílny," řekl pro Deník Lubomír Zaorálek.

Lepší než další supermarket?

Pro prodej budovy státu byla většina zastupitelů Kroměříže. „Té budově dochází čas. Čím dříve rozhodneme o prodeji, tím lépe pro ni. Proto využijme této nabídky,“ řekl při zasedání v diskusi zastupitel Michal Kostka.

„Projekt je nádherný. Patnáct let se s budovou nic neudělalo a pokud by to takto pokračovalo, budova by se musela zbourat. Ano, vznikl by z toho sice lukrativní pozemek v centru města za miliony korun, ale nemáme záruku, co by tam vyrostlo. Další supermarket? Pro naše historické město je varianta, kterou nabízí NPÚ ideální,“ podpořila odprodej zastupitelka Yvonne Smělíková.

„Vracíme státu to, co jsme od něj před lety získali. Udělali jsme dobře,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Národní památkový ústav (NPÚ) je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.
V rámci celé ČR zaměstnává NPÚ 2 077 zaměstnanců.
Památky spravované NPÚ navštívilo v roce 2018 více než 5,5 milionu návštěvníků.
Ve Zlínském kraji se NPÚ stará o státní hrad Buchlov, státní zámek Buchlovice, státní zámek Vizovice a od 26. února 2020 o Květnou zahradu v Kroměříži. ( NPÚ se dosud staral také o Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu v Kroměříži, tyto památky však přejdou k 26. únoru 2020 pod správu majitele Arcibiskupství olomouckého, pozn. redakce).