Podle starosty Kroměříže Miloše Malého, který celé setkání inicioval, bylo stanoveno několik postupů pro eliminaci dalších záplav. „Nejsme schopni odstranit toto nebezpečí stoprocentně, ale je možné zmírnit je o třicet až čtyřicet procent. Navíc je to práce na dlouhou dobu,“ upozornil Malý. Jedním z výsledků setkání je pak například rozdělení do několika pracovních skupin, z nichž každá bude ve svém obvodu jednat se správci povodí. „Problematiku bude třeba zapracovat také do pozemkových úprav,“ podotkl Malý.

Nad Zlobicemi vznikne poldr, vlastník toku zpracuje projekt na opravu koryta

Podle Miloše Malého pracovní skupiny hodlají ve spolupráci s obcemi například nalézt vhodné místo pro výstavbu malého poldru nad vesnicí Zlobice.

„Následně pak bude naším úkolem sehnat alespoň padesátku podpisů na pozemkové úpravy v Bojanovicích,“ vysvětlil Malý.
Už nyní je jasné, že do dvou měsíců zpracují vlastníci toků, kterými jsou Lesy České republiky, projekt na úpravu koryta Věžeckého potoka. „Pak dojde k jeho opravě, která bude hotova přibližně do konce roku,“ nastínil starosta Malý.
Starostka vodou zasažených Zlobic a jejich místní části Bojanovice Romana Kozáková by však uvítala, pokud by Lesy ČR potok vedoucí z Věžek do Zlobic především vyčistily.

„Bylo mi řečeno, že jim to mohu dokonce nařídit. Myslím si ale, že tu situaci vidí samy. Bylo by dobré, kdyby alespoň z koryta vysekaly stromy, odstranily kameny a prohloubily jej,“ povzdechla si Kozáková.

Podle kroměřížského starosty Malého vyrazí do terénu také pracovní skupiny, jež budou s uživateli a vlastníky pozemků procházet osevní plány. „Je třeba vytvořit takovou drsnost krajiny, aby došlo ke zpomalení vody při jejím stoku a rozmělnění povodňové vlny do většího časového úseku,“ vysvětlil Malý.

Zemědělci se však brání tomu, že by v krajině vysazovali nevhodné plodiny. „Pravidelně je střídáme, takže nejsme určitě původci toho, co se v těchto obcích stalo. Takzvané širokořádkové plodiny, jako je například kukuřice, navíc do svažitých oblastí nevysazujeme,“ dodal předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

VÍCE ZPRÁV Z REGIONU ČTĚTE ZDE