Starostce hrozil až pětiletý trest za zneužití pravomoci a porušení povinností při správě cizího majetku. Obě strany si ponechali lhůtu na odvolání. Rozsudek tedy zatím není pravomocný.

Kauzu od začátku považovala Věra Sigmundová za účelovou. Podle jejích slov se mělo jednat o politickou mstu protikandidáta ve volbách Michala Vlasatého. Vztahy mezi Sigmundovou a Vlasatým jsou problematické.

Starostka Věra Sigmundová nechala za rekonstrukci tenisového hřiště proplatit společnosti Funny Sport, s.r.o. fakturu o celkové výši 1,1 milionu korun. V této sumě byla zahrnuta také platba za likvidaci suti v úhrnné částce 320 tisíc korun. K odvezení suti, tedy vykonání proplacené práce, však podle obžaloby nedošlo.

Státní zástupce obvinil Sigmundovou, že o tomto nedostatku věděla, ale přesto nechala fakturu proplatit. Starostka se hájila tím, že o celé záležitosti nevěděla a nic jí neukládá povinnost kontrolovat věcnou a faktickou stránku každé faktury.

Soud jí dal za pravdu. Ovšem jen částečně.

„Věc se skutečně stala. O tom není pochyb,“ řekl po vynesení rozsudku soudce Kafka.

„Opravdu byla proplacena část díla, která nebyla vykonána. V rámci dokazování bylo jednoznačně prokázáno, že k odvozu podstatné části suti opravdu nedošlo. Nicméně informace, které byly podávány městu, odpovědným osobám i starostce v listopadu 2015, což je rozhodné datum pro posouzení trestnosti jejího jednání, byly takové, že jak starostka, tak i jiné odpovědné osoby, například z investičního odboru Chropyně, nedisponovaly touto informací. V dobré víře nechaly předmětnou fakturu proplatit,“ řekl Kafka.

Věru Sigmundovou osvobozující rozsudek sice těší, ale přesto si ponechala lhůtu pro odvolání. Proč?

„Soudce řekl dobrý, starostka nic nezavinila, ale ta suť tam asi zůstala. A to se mi opravdu nelíbí. Zvážím odvolání. Je to taková poloviční výhra. Jde o to, aby bylo mé jméno očištěno,“ uvedla Věra Sigmundová.

Zda bude v budoucnu Věra Sigmundová žádat ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody způsobenou nezákonným trestným stíháním odmítla komentovat.

V tomto roce se jedná o již druhý zprošťující rozsudek. Od začátku letošního roku Věra Sigmundová absolvovala již sedm soudních stání.