"Naším cílem není jen ukázat na bolavá místa, ale i ocenit a vyjádřit pochvalu vedení města za vstřícný přístup i snahy budovat obec bez bariér," uvedla vedoucí střediska Věra Vargová. Celou vytyčenou trasu totiž společně s maminkami a vozíčkáři projdou také někteří členové rady a zastupitelstva Holešova v čele se starostou Zdeňkem Janalíkem. "Sami si tak na vlastní kůži mohou vyzkoušet, jak obtížné je dostat se s kočárkem například na poštu nebo k lékaři," dodala Vargová.

Akce odstartuje v 9.30 hodin u budovy holešovského městského úřadu a následně účastníci půjdou po trase kolem kina Svět ve směru k poště, odtud pak do Grohovy ulice. Cestou minou také rehabilitační centrum Na Letišti, budovu Gymnázia, projdou Školní ulicí ke zdravotnímu středisku na Novosadech a ulicí Dukelskou dorazí do cílového místa, kterým je Mateřské centrum Srdíčko ve Všetulích.