„Cílem je podpora tradičních lidských hodnot, týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. Radost z vlastnoručně vyrobených výrobků a z následného obdarování druhých lidí v dětech zanechal velký zážitek,“ poznamenala za Církevní základní školu Edita Šenkyříková.

Přímo ve škole žáci vytvořili celkem třináct skupin, vyrobili třináct srdcí a obdarovali třináct organizací v Kroměříži. „Radost společně s duchovním poselstvím jsme darovali dětem, seniorům, zaměstnancům a nemocným lidem, nezapomněli jsme ani na pejsky v útulku,“ dodala Edita Šenkyříková.

Projektového setkání s názvem Feeding Our Minds (Strava pro naši mysl) v chorvatském Daruvaru se v únoru zúčastnily studentky a pedagogové Střední školy hotelové a služeb z Kroměříže.
Studentky hotelovky si vyzkoušely praxi v Chorvatsku