„Od začátku roku jsme doposud evidovali pouze třináct zájemců," potvrdila Jaroslava Sílešová, mluvčí kroměřížské radnice, která má danou agendu v regionu na starosti.

Mluvčí dodává, že po neobvyklých značkách zatím sahají v podstatě jen majitelé soukromých firem, kteří chtějí auto využít jako reklamu pro svůj podnik.

„Prozatím se ani nenašly žádné netradiční názvy. Všechny žádosti tak prošly na kroměřížském úřadu bez připomínek," ujistila Jaroslava Sílešová.

Lidé si od Nového roku mohou zvolit jakoukoliv značku složenou z velkých písmen latinky a arabských číslic: číslice musí být zastoupena minimálně jednou. Výjimku ze zákona tvoří písmena G, CH, O, Q a W, která používat nelze kvůli možné záměně s jinými.

Místo těchto omezení je ale evidentně problém spíš v ceně. „Osobně si radši pořídím novou skříň než nějakou značku na auto za deset tisíc," říká třeba Eva Žítková z Kroměříže.

Lidé také řeší, jestli má „osobní" registrační značka na autě vůbec smysl. „Kdybych měl firmu, je to něco jiného, ale značky si mění leda mladí, kterým to třeba zapadne do tuningu. Ne otec od rodiny," míní osmatřicetiletý Jan Kalivoda z Holešova.

Zájemce odrazuje také fakt, pokud vlastník třeba jen jednu značku ztratí nebo mu bude ukradena, úřady mu kvůli možnému zneužití nevydají duplikát, a majitel tak dostane přidělenou „standardní" značku.

Nevalný zájem na Kroměřížsku tak kopíruje situaci v sousedních regionech. Například na Uherskohradišťsku požádalo v lednu o registrační značku na přání šestnáct žadatelů, v únoru už to ale byl pouze jediný.

„Celkově je v České republice vydáno nebo rezervováno přibližně 3900 těchto registračních značek a zájem o ně razantně opadá," říká Antonín Tvrdoň z odboru dopravních a správních agend uherskohradišťské radnice.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ