„Zjednodušeně řečeno je to vlastně práce s knížkami nebo s textem z knih, který může někomu pomoci. Nejedná se v tomto případě o práci s biblí, jak si někteří lidé myslí. To se zase nazývá hagioterapie," vysvětluje s úsměvem.

Marcela Kořínková už řadu let pracuje v dětském oddělení Knihovny Kroměřížska, kde se také nadchla pro biblioterapii. Před lety tam vedla literární dílnu nazvanou Bibliomol, kde měla asi dvanáct slečen ve věku od desíti do patnácti let. Seznamovala je třeba s vývojem dětské literatury.

„Musela jsem si všechno dopředu pro to nastudovat, takže se mi do rukou dostala i kniha Úvod do bibliopedagogiky. V ní jsem narazila na jednu kapitolku právě s názvem biblioterapie. Když jsem si ji přečetla, hodně mě zasáhla. Řekla jsem si, že toto bych chtěla dělat. Asi mě už zkrátka knížky nebavilo jen číst, ale zatoužila jsem poselství z nich předávat dál," vzpomíná Marcela Kořínková.

Podle ní je zmíněná podpůrná léčba, kterou lze aplikovat od dětí až po seniory, popelkou mezi terapiemi. Zatímco prý třeba v Německu či Polsku s ní běžně pracují, u nás je příslovečným neoraným polem.

„Vlastně abych pravdu řekla, používá se i u nás, ale prostřednictvím psychoterapeutů, ne knihovníků. Tak jsem se do toho obula. Od tohoto roku jsme u nás v knihovně vytvořili jakoby takovou „ordinaci", do které může každý čtvrtek dopoledne kdokoliv přijít. Jsme první knihovna v republice, která tuto službu veřejnosti poskytuje," vyzdvihuje Marcela Kořínková.

Pro příklad také uvádí, jak vlastně biblioterapie funguje.

„Lze ji třeba využít coby prevenci u seniora, který se dostane do domova pro seniory a těžce to snáší. Mým úkolem, pokud se na mě obrátí a stojí o to, je najít vhodný text pro něj, a to s pozitivním koncem. Přečtu mu jej a následně s ním můžeme pracovat. Výsledkem je, aby nad svou situací získal nadhled, netrápil se tím příliš a začal se věnovat třeba i v domově něčemu smysluplnému," vysvětluje.

Marcela Kořínková, biblioterapeutka

Věk: 47

O mojí činnosti: Knížky mě už asi nebavilo jen číst a půjčovat, zatoužila jsem poselství z nich předávat dál

Oblíbený citát/ životní motto: Nikdy neříkej nikdy

Záliby a koníčky: Rozhodně dvouletý vnuk, pak knížky a má okrasná zahrada

Můj sen: Aby celá má rodina žila spokojeně, v klidu, pohodě a ve zdraví