Hlediště haly bude mít zhruba 400 míst, šatny pojmou až 175 sportovců. Budova vyroste nedaleko plaveckého bazénu a bude u ní zhruba 100 parkovacích míst.

Dalších 60 získá bazén a 200 nových parkováních stání dostane nedaleký fotbalový stadion. Taková je studie, kterou v úterý představilo vedení kroměřížské radnice zastupitelům. Celá investice by měla přijít na zhruba 315 milionů, stavět by se mohlo už v roce 2025.

Po vybudování haly ve městě dlouhodobě volají sportovní kluby.

„Provedli jsme průzkum mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky a většina novou halu vyžaduje, kdy do připravovaného projektu byly zapracovány jejich požadavky. Dále se počítá s tím, že halu využijí i základní a střední školy, kdy v průzkumu u škol zaznívalo, že mají pro halu využití,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku či pro taneční sporty.

„Prostorově je dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Například se počítá s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty. Samozřejmostí je dostatek šaten pro sportovce,“ doplnil starosta města Tomáš Opatrný.

Propojení sportovišť

Objekt bude mít obdélníkový půdorys s maximálními rozměry cca 70 krát 39 metrů, hrací plocha bude o maximálních rozměrech 45 krát 25 metrů. Počítá se s kapacitou hlediště pro zhruba 400 diváků a kapacitou šaten pro 175 sportovců. Hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů.

„Rozhodnutí o umístění haly je s ohledem na využití území strategické, bude vhodně doplňovat ostatní blízká sportoviště. Plocha mezi bazénem a sportovní halou tak skýtá městu do budoucna možnosti pro rozvoj obou těchto sportovišť a jejich propojení,“ doplnil Opatrný.

„Tato plocha má potenciál stát se živým srdcem celého areálu. V jižní části navazující na sportovní halu jsou navržena venkovní hřiště pro volejbal, venkovní posezení pro bufet haly a zelené odpočinkové plochy, řešení severní části navazující na bazén souvisí s provozem bazénu, na ploše je možné navrhnout venkovní bazén se skluzavkami, slunící a odpočinkové plochy,“ představil svůj návrh architekt Miroslav Pospíšil.

Ekonomická udržitelnost budovy i nová parkovací místa

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem a na střeše bude mít fotovoltaickou elektrárnu. Architektonická studie, kterou zpracovala společnost atelier-r z Olomouce, řeší i parkování. Pro sportovní halu by mělo být vybudováno 108 nových parkovacích míst, pro bazén dalších zhruba 60 a pro nedaleký fotbalový stadion dalších 200 nových míst. Dále vzniknou čtyři nová parkovací stání pro autobusy.

Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun a úpravy komunikací, parkování a sadové úpravy v lokalitě sportovišť na zhruba 15 milionů korun. Město chce na stavbu haly čerpat dotace.

„Naším přáním je, aby stavba haly byla realizována v letech 2025 či 2026. Bude se to odvíjet od toho, jak se podaří zajistit financování tohoto projektu,“ dodal Opatrný.