Předseda představenstva Industry Servis ZK Jiří Němec například nesouhlasí s tvrzení hydrogeologa, že se v zóně objevily olejové louže.

„O skvrnách jsme se dozvěděli prostřednictvím webových stránek jednoho z občanských sdružení. Jedná se však o místa, která se nacházejí mimo průmyslovou zónu. Je to prostor, kde nepobíhala žádná činnost,“ vyvrací Němec.

Jako správce zóny se prý okamžitě začal pídit po tom, jak louže vznikly. „Skrvrny mohly vzniknout manipulací s hnojivy. Mohlo se tedy klidně stát, že znečistění pocházelo ze těchto strojů,“ krčí rameny Němec.

Dodává, že pro případ, že se v oblasti objeví nebezpečí kontaminace, je vypracován havarijní plán. Podle něj je v takové situaci nutné odebrat vzorky, zasaženou zeminu odebrat a udělat zápisy.

„Přestože skvrny určitě nezpůsobily stroje, jsme stavaře požádali, aby plán dodrželi. Trochu nás ale překvapilo, že lidé, kteří se zasazují o zdravé životní prostředí, znečištění pouze nafotili a poslali tisku,“iví se Němec. Ekologové podle něj měli kontaktovat Industry Servis a věc řešit.

Co na to hydrogeolog Zdeněk Vacek? Trvá na tom, že olej vytekl ze stavebních strojů. „Na pořízených fotografiích je patrná rýha od opory stroje, který dělal protlak potrubí pod vozovkou,“ stojí si za svým Vacek.

okončení ze strany 1

To, že se olej nenachází přímo v zóně prý ale není omluva. „Pořád se jedná o jímací území,“ upozorňuje.

Další ožehavou otázkou, na kterou hydrogeolog poukázal, bylo údajné nedovolené čerpání vody.

„Stavební firma jímá z oblasti podzemní vodu drénem. Jsou to roury, které podle mě odvádějí stovky tisíc litrů vody do vodoteče. Jímací území se tak samozřejmě ochuzuje,“ vysvětlil Vacek už před časem pro Deník.

I v tomto případě prý ale má Industry Servis řadu podkladů k vyvrácení.

„V oblasti, kde k odčerpání došlo, teklo staré koryto řeky Mojeny. Celá oblast je tedy do tohoto místa spádována. Voda sem stéká přirozeným způsobem. Přispělo k tomu navíc vybudování komunikace, čímž se vytvořila hráz. Každopádně se ale jedná o povrchovou vodu,“ tvrdí Němec.

Hydrogeolog mu ale opět oponuje. „Je to podzemní voda,“ namítá s tím, že pokud by se voda neodebrala, protekla by štěrkovitou vrstvou a putovala by ke studním.

Že jde o vodu podzemní, prý potvrzuje i fakt, že podle svědků v zimě nezamrzá. Už teď je prý podle něj jasné, že se s vodou něco děje.

„V noci na čtvrtek voda v kohoutcích zežloutla. Potvrdilo mi to několik lidí,“ uvedl hydrogeolog.

Vliv na to prý může mít betonová pilotáž, která podle něj zvýšila pH vody. „Netvrdím, že voda jej nyní nějak jedovatá, ale něco se s ní určitě děje,“ uzavírá hydrogeolog.