Výsledky šetření? De facto nic nového nepřinesly a jen potvrdily dosud známé poznatky. Dnes už bývalý hejtman se také nevyjádřil k tomu, zda přerozdělení považuje za spravedlivé, pouze konstatoval zjevné: odměny byly vyplaceny pracovníkům v triážním stanu, v odběrové buňce nebo v rámci odběrové sanitky.

Zároveň exhejtman uvedl, že zaměstnanci obdrželi hned několik dalších „benefitů“. Mezi ně řadí Jiří Čunek například doplacení mzdy do výše 100 procent i přesto, že zdravotníci vlivem rozdělení do týmů neodpracovali dostatečný počet hodin či doplatek ušlé mzdy formou odměny za čas, který strávili zaměstnanci v karanténě.

Přilil olej do ohně

Čunek zveřejnil také výši odměny, kterou někteří zdravotníci za jarní pandemii získali. Tím ovšem končící krajský hejtman místo uklidnění situace spíš ještě přilil olej do ohně.

„Tyto, ale i další odměny vyplatila Kroměřížská nemocnice zaměstnancům, aby jejich mzdy během první vlny nepoklesly a aby byli zvýhodněni ti, kteří se přihlásili a pracovali v první linii,“ řekl Jiří Čunek.

Ředitel vysvětluje

Přerozdělování odměn v celkové výši 9 milionů korun a kritéria pro jejich získání vysvětlil ředitel Petr Liškář.

„Na jaře nikdo pořádně nevěděl, proti čemu stojíme a veškerá přijatá opatření byla spíše preventivní. Mimořádné odměňování bylo proto zaměřeno na zaměstnance – dobrovolníky v první linii,“ řekl ředitel.

Na odděleních, kde to bylo možné, pracovali podle něj zaměstnanci v oddělených skupinách, aby se navzájem nepotkávali a snížilo se tak riziko celého oddělení v karanténě.

„Část pracovní doby trávili zaměstnanci doma a byly jim vypláceny stoprocentní náhrady mezd. Současně se žádným způsobem nekrátily výkonnostní odměny ani příplatky za práci a osobní ohodnocení, ačkoliv trávili na pracovištích výrazně kratší dobu,“ dodal Liškář.

Mimořádné odměny pro "covidový" personál

Na dotaz Deníku, zda vedení nemocnice neuvažuje o zpětném odměnění sester na interním oddělení, ředitel neodpověděl. Dobrou zprávou je, že v podzimní vlně už by sestry neměly přijít zkrátka.

„Při jednání se zástupci odborů byla dohodnuta mimořádná odměna pro zaměstnance nemocnice, kteří pracují na odděleních vyčleněných pro covidové pacienty (plicní, ošetřovatelská péče, urologie, ARO, interní JIP, interní a chirurgická ambulance) a to 1460 korun měsíční příplatek k běžné mzdě, a vedle toho pro každého zaměstnance za dobu strávenou na covidových odděleních příplatek 100 korun za každou hodinu práce. Nad rámec této dohody s odborovými organizacemi působícími v kroměřížské nemocnici odměňujeme také konkrétní zaměstnance z ORL ambulance, fyzioterapie, radiodiagnostiky, dialýzy a oddělení úklidu, kteří přicházejí do rizikového prostředí a do kontaktu s covid pozitivními pacienty,“ vyjmenoval ředitel.

Krajská radní k věci

Nová krajská radní pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová po ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva zopakovala, že záležitost prověří.

„Určitě se na to podívám. Víc k tomu nyní nemohu uvést, protože jsem ve funkci teprve hodinu a musím se v situaci zorientovat,“ řekla pro Deník.

Už dříve však situaci rozebírala na svém facebookovém profilu, kde mimo jiné kritizovala rétoriku nemocnice a kraje. Ten totiž za „mimořádnou odměnu“ označil doplacení mzdy do 100 procent i přesto, že zaměstnanci odpracovali kvůli rozdělení do týmů méně hodin.

„Překážky na straně zaměstnavatele nejsou libovůlí zaměstnanců,“ vysvětlila Sehnalová, proč nevnímá doplacení 100 procent mzdy jako odměnu.

O CO V CELÉ KAUZE JDE
Personál Kroměřížské nemocnice, zejména interního oddělení, rozhořčila na konci října tisková zpráva, ve které nemocnice uvádí, že rozdala mimořádné odměny ve výši devět milionů korun za zvládnutí jarní vlny pandemie. Některé sestry kritizovaly vedení nemocnice za to, že odměnu nedostaly, navzdory tomu, že se do kontaktu s covidovými pacienty dostávaly také. Vyšlo pak najevo, že odměny získali pracovníci odběrového místa a výjezdové sanitky k odběrům.