„Novými prostory chceme sjednotit jednotlivé seniorské organizace, které doposud ve městě fungují. V průběhu ledna by se měly začít stěhovat,“ informovala kroměřížská radní Jarmila Číhalová. V Centru pro seniory se nachází klubovna, přednášková a taneční místnost, tělocvična a počítačová učebna.

„Každá organizace doposud sídlila jinde a věnovala se svým aktivitám. Nově se tak sem sestěhují Klub seniorů, Centrum pro seniory Zachar, dvojice organizací tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami a Klub vojenských důchodců. Přibude k nim i Klub českých turistů. Počítáme totiž s tím, že budou dělat řadu akcí pro všechny, například přednášky, či organizovat výlety a pochody,“ vyjmenovala Číhalová.