Rekonstrukce spalovny a její provoz firmou Destra ale vyvolává mezi místními obavy z případné kontaminace: spalovna totiž stojí v ochranném pásmu zdroje pitné vody.

„Jsem zásadně proti obnově provozu spalovny," netají se třeba jeden z obyvatel města Michal Kuchařík. Lidé z Chropyně si totiž ještě velmi živě vybavují čtyři roky starý požár chemičky Remiva, který jim na dlouhou dobu zkomplikoval život.

Podle Michala Pospíšila, který je předsedou místního sdružení Lužňáci, jsou obyvatelé Chropyně vůči podobným investičním projektům logicky nedůvěřiví. „Byli bychom rádi, kdyby tyto rizikové provozy dostaly stopku," řekl Deníku.

On sám vidí největší riziko právě v možné kontaminaci vody. Spalovna je totiž v ochranném pásmu zdroje, který zásobuje okolí včetně Kroměříže.

„Byť jde pouze o hypotetické riziko, nikdo ho nemůže vyloučit. Chtěli bychom, aby byl proveden hydrogeologický průzkum, který by prokázal, jak rychle by se případná kontaminace šířila do okolí," dodal Michal Pospíšil.

S obavami místních se ztotožňuje také vedení města, které vydalo připomínky k obnově spalovny už před pěti lety. Podle starostky Věry Sigmundové lidem nejvíce vadí, že je provoz blízko obytné zástavby, mají tedy strach z nedodržování předpisů a samozřejmě možné kontaminace vody.

„Naše stanovisko je neměnné. Moc se nám ten záměr nelíbí, jako důvod uvádíme zdraví našich občanů, které by mohlo ohrozit případné znečištění," potvrdila starostka.

Podle Michala Pospíšila je ale přístup radnice hodně vlažný. „Spoléhali jsme na to, že nás zástupci města podpoří. Sice konstatovali, že se jim záměr nelíbí, ale konkrétní kroky nikdo nepodnikl. Jejich postup nás zklamal, čekali jsme víc," konstatoval.

Už v roce 2012 totiž ve skladu spalovny Česká inspekce životního prostředí zjistila kontaminaci: pod úložištěm kapalných odpadů došlo ke znečištění louhem. A právě podobných situací se místní obávají. Před obnovou spalovny ovšem varuje také sdružení Arnika. Další ekologické zátěži v okolí města by se rádo vyvarovalo, a proto vyjadřuje k obnově spalovny svůj nesouhlas.

„Nelíbí se nám například navrhovaný systém čištění spalin, ve kterém jde pětina vypouštěných plynů rovnou do komína bez řádné filtrace. Navržené řešení podle nás neodpovídá požadavkům na nejlepší dostupné technologie, definované na evropské úrovni," upozorňuje odborník Arniky na spalovny Matěj Man z programu Toxické látky a odpady.

Ve spalovně by měl být likvidován nebezpečný odpad, do něhož patří například zdravotnický materiál z nemocnic, tonery z tiskáren, zářivky, autobaterie, ropné produkty a další.

V posudku dokumentace vlivu na životní prostředí se pak snáší značná kritika také na zastaralé studie a na stanovisko vodoprávního úřadu Kroměříž, který se odvolává na čtvrt století staré skutečnosti.

„Proces EIA, tedy posuzování vlivu na životní prostředí, je právě tou chvílí, kdy je třeba vyhodnotit vliv na veřejné zdraví. Není možné, aby závěr takového vyhodnocení stál na zastaralých materiálech," dodal Matěj Man.

Záměr rekonstrukce spalovny nyní čeká na posouzení vlivu na životní prostředí. Zahájení provozu se pak bude odvíjet od vydání dalších povolení dotčených úřadů.

Vyjádření společnosti DestraZáměr rekonstrukce spalovny je nyní v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zahájení provozu rekonstruované spalovny záleží kromě rozhodnutí orgánů společnosti zejména na termínech vydání integrovaného povolení, stavebního povolení a následně po ukončení rekonstrukce kolaudačního rozhodnutí.
Rekonstruovaná spalovna bude provozována plně v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí a při přípravě, projektování, rekonstrukci a provozu budou dodržovány veškeré předpisy a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Zjištěná kontaminace hydrogeologického podloží je lokální a není způsobena toxickými látkami. Nachází se pouze pod jednou místností objektu spalovny. Společnost DESTRA Co., spol. s r.o. předložila ke schválení dotčeným orgánům projektovou dokumentaci sanačního zásahu, který hodláme v závislosti na vyjádření dotčených orgánů zahájit na podzim letošního roku, to je o rok dříve než bylo společnosti nařízeno rozhodnutím České inspekce životního prostředí.
Radim Holibka,jednatel firmy Destra