Na Lentilkách z Holešova si pochutnávali již naši předkové „za císaře pána“. Za posledních 113 let vyprodukoval nejprve Kneislův závod a později závod Sfinx miliardy lentilek. V současnosti se každý den vyrobí ve Sfinxu šest milionů lentilek v sedmi barvách.

„Jsou kulaté, hravé a krásně barevné. Co to je? No přece naše Lentilky!“ Těmito slovy představuje společnost Nestlé Lentilky široké veřejnosti v Česku.

Nyní však slovo „naše“ získává jiný význam. Ačkoliv cukrovinka přečkala v Holešově velkou válku, prvotní pokus Čechů o vlastní stát, hrůzy druhé světové války i čtyři dekády totalitního režimu, nyní jejich výroba končí. Výrobní linka by se měla definitivně zastavit na jaře roku 2021.

Poté se Lentilky zařadí mezi dovozové zboží.

Propouštět se nebude

Z celkové produkce cukrovinek v holešovském závodu tvoří výroba Lentilek pouhých 7 procent. Ukončení výroby tak nebude znamenat výrazný zásah do chodu továrny. Mluvčí společnosti Nestlé Česko Robert Kičina uvedl, že v souvislosti s ukončením výroby Lentilek tedy nedojde k propouštění zaměstnanců.

„Operátoři, kteří se dnes podílejí na výrobě Lentilek, budou přesunuti na jiné výrobní linky a dílny v závodě Sfinx,“ řekl Kičina. Kromě Lentilek brány holešovského závodu opouští například želé bonbóny JoJo nebo tvrdé cukrovinky Bon Pari či Hašlerky.

Ilustrační foto
Vláda znovu udeřila, kroměřížské podniky bojují o přežití

Přesto se zvedla proti přesunu výroby vlna nevole. Lidé přesun výroby pociťují jako jistou zradu a ztrátu něčeho, co je výlučně spojováno s městem Holešov. Svědčí o tom také reakce na sociálních sítích.

„Lentilky jaké známe z minulých dob to už nejsou, ale pořád jsou to naše lentilky,“ míní například Veronika Krhovská.

„Dříve byly naše lentilky kvalitní, krásné barvy. Sfinx přešel na Nestlé a dopadlo to špatně,teď nám je seberou úplně,“ píše Marta Hošková.

Nestlé je největší potravinářská firma na světě se 400 výrobními závody v několika zemích.

„Přesuny výroby nejsou jednosměrné - v našem závodě Zora Olomouc od léta vyrábíme tyčinky YES !, jejichž výrobu spolu s unikátní linkou na balení do papíru jsme do České republiky přesunuli z Velké Británie. K dalším přesunům došlo před dvěma lety z Rakouska do našeho slovenského závodu v Prievidzi,“ uvádí Robert Kičina příklady podobných kroků, které společnost v posledních letech učinila.

Šetrnější vůči přírodě

Jako důvody přesunu výroby uvedla společnost Nestlé chybějící moderní technologie v holešovském závodě.

„V případě Lentilek bylo pro sjednocení receptury a přebalení nejefektivnějším řešením využití stávajících kapacit a technologií v našem závodě v Hamburgu,“ vysvětloval Robert Kičina. Lentilky by nově měly obsahovat méně cukru a více čokolády. Také by se měl změnit jejich obal na ryze papírový.

Ilustrační foto
Hygienici obvolají tisíce lidí denně, s trasováním pomáhají dobrovolníci

„Obaly některých formátů dnes mají plastové součásti, například Lentilky v tubě. V našem českém závodě, narozdíl od německého, nemáme technologii která by nám je umožnila nahradit papírovými. Tyto změny jsou v souladu s našimi závazky v oblasti vylepšování složení produktů a minimalizace environmentálních dopadů,“ uzavírá Kičina.

Vyjádření starosty Holešova:

"Nezbývá než popřát společnosti mnoho úsoěchů," vzkazuje starosta Rudolf Seifert

Přemístění výroby tradičních holešovských cukrovinek do Německa je rozhodnutí managementu společnosti Nestlé a město s touto skutečností nemůže nic dělat, pouze vzít informaci na vědomí. Samozřejmě je to škoda pro město, ve kterém společnost pana Philipa Kneisla staršího založila své podnikání a následně i firmu, která se po přestěhování do všetulského areálu krátce před první světovou válkou stala jedním z nejvýznamnější výrobců cukrovinek v Česku. Nezbývá než společnosti Nestlé popřát mnoho úspěchů s novým záměrem a „novými lentilkami“ i s novým obalem. Pro město Holešov, Holešovsko a Zlínský kraj je ale prioritní, aby potravinářská výroba byla ve všetulském areálu zachována a byla i zachovány pracovní místa pro naše spoluobčany. Doufám také, že spolupráce města se společností Nestlé - a dovolím si říci, že i s podnikem Sfinx - bude nadále na velmi dobré úrovni a budeme se moci těšit i z jiných tradičních výrobků holešovského závodu, jako jsou už také velmi tradiční a dokonce v dnešní době velmi prospěšné hašlerky. Ale i přesto všechno; lentilky v Holešově vznikly a vždy budou patřit k Holešovu. Holešováci je vymysleli a Holešováci je 115 let i vyráběli.

Starší než světoznámé M&M´s

Lentilky jsou zpravidla čokoládové nebo i ovocné bonbóny ve tvaru pravidelné čočky s různobarevným cukrovým potahe. Lentilky v Česku vyrábí firma Sfinx (od roku 1992 součást koncernu Nestlé), v Holešově. Zde se vyrábí již od roku 1907. České lentilky se začaly vyrábět v roce 1907, dříve než například konkurenční M&M's (poprvé až v roce 1941)

Jméno jim dal až pár let po jejich vzniku Philipp Kneisl, zakladatel holešovského závodu, když nechal název Lentilky registrovat. Jejich jméno pochází z latinského lenticula, což v překladu znamená čočka. Lentilky jsou žluté, červené, modré, zelené, fialové, růžové a oranžové. Lentilky jsou barveny výtažky z rostlin a zeleniny.