Na Lentilkách z Holešova si pochutnávali již naši předkové „za císaře pána“. Za posledních 113 let vyprodukoval nejprve Kneislův závod a později závod Sfinx miliardy lentilek. V současnosti se každý den vyrobí ve Sfinxu šest milionů lentilek v sedmi barvách.

„Jsou kulaté, hravé a krásně barevné. Co to je? No přece naše Lentilky!“ Těmito slovy představuje společnost Nestlé Lentilky široké veřejnosti v Česku.

Nyní však slovo „naše“ získává jiný význam. Ačkoliv cukrovinka přečkala v Holešově velkou válku, prvotní pokus Čechů o vlastní stát, hrůzy druhé světové války i čtyři dekády totalitního režimu, nyní jejich výroba končí. Výrobní linka by se měla definitivně zastavit na jaře roku 2021.

Poté se Lentilky zařadí mezi dovozové zboží.

Propouštět se nebude

Z celkové produkce cukrovinek v holešovském závodu tvoří výroba Lentilek pouhých 7 procent. Ukončení výroby tak nebude znamenat výrazný zásah do chodu továrny. Mluvčí společnosti Nestlé Česko Robert Kičina uvedl, že v souvislosti s ukončením výroby Lentilek tedy nedojde k propouštění zaměstnanců.

„Operátoři, kteří se dnes podílejí na výrobě Lentilek, budou přesunuti na jiné výrobní linky a dílny v závodě Sfinx,“ řekl Kičina. Kromě Lentilek brány holešovského závodu opouští například želé bonbóny JoJo nebo tvrdé cukrovinky Bon Pari či Hašlerky.

Přesto se zvedla proti přesunu výroby vlna nevole. Lidé přesun výroby pociťují jako jistou zradu a ztrátu něčeho, co je výlučně spojováno s městem Holešov. Svědčí o tom také reakce na sociálních sítích.

„Lentilky jaké známe z minulých dob to už nejsou, ale pořád jsou to naše lentilky,“ míní například Veronika Krhovská.

„Dříve byly naše lentilky kvalitní, krásné barvy. Sfinx přešel na Nestlé a dopadlo to špatně,teď nám je seberou úplně,“ píše Marta Hošková.

Nestlé je největší potravinářská firma na světě se 400 výrobními závody v několika zemích.

„Přesuny výroby nejsou jednosměrné - v našem závodě Zora Olomouc od léta vyrábíme tyčinky YES !, jejichž výrobu spolu s unikátní linkou na balení do papíru jsme do České republiky přesunuli z Velké Británie. K dalším přesunům došlo před dvěma lety z Rakouska do našeho slovenského závodu v Prievidzi,“ uvádí Robert Kičina příklady podobných kroků, které společnost v posledních letech učinila.

Šetrnější vůči přírodě

Jako důvody přesunu výroby uvedla společnost Nestlé chybějící moderní technologie v holešovském závodě.

„V případě Lentilek bylo pro sjednocení receptury a přebalení nejefektivnějším řešením využití stávajících kapacit a technologií v našem závodě v Hamburgu,“ vysvětloval Robert Kičina. Lentilky by nově měly obsahovat méně cukru a více čokolády. Také by se měl změnit jejich obal na ryze papírový.

„Obaly některých formátů dnes mají plastové součásti, například Lentilky v tubě. V našem českém závodě, narozdíl od německého, nemáme technologii která by nám je umožnila nahradit papírovými. Tyto změny jsou v souladu s našimi závazky v oblasti vylepšování složení produktů a minimalizace environmentálních dopadů,“ uzavírá Kičina.

Vyjádření starosty Holešova:

"Nezbývá než popřát společnosti mnoho úsoěchů," vzkazuje starosta Rudolf Seifert

Přemístění výroby tradičních holešovských cukrovinek do Německa je rozhodnutí managementu společnosti Nestlé a město s touto skutečností nemůže nic dělat, pouze vzít informaci na vědomí. Samozřejmě je to škoda pro město, ve kterém společnost pana Philipa Kneisla staršího založila své podnikání a následně i firmu, která se po přestěhování do všetulského areálu krátce před první světovou válkou stala jedním z nejvýznamnější výrobců cukrovinek v Česku. Nezbývá než společnosti Nestlé popřát mnoho úspěchů s novým záměrem a „novými lentilkami“ i s novým obalem. Pro město Holešov, Holešovsko a Zlínský kraj je ale prioritní, aby potravinářská výroba byla ve všetulském areálu zachována a byla i zachovány pracovní místa pro naše spoluobčany. Doufám také, že spolupráce města se společností Nestlé - a dovolím si říci, že i s podnikem Sfinx - bude nadále na velmi dobré úrovni a budeme se moci těšit i z jiných tradičních výrobků holešovského závodu, jako jsou už také velmi tradiční a dokonce v dnešní době velmi prospěšné hašlerky. Ale i přesto všechno; lentilky v Holešově vznikly a vždy budou patřit k Holešovu. Holešováci je vymysleli a Holešováci je 115 let i vyráběli.

Starší než světoznámé M&M´s

Lentilky jsou zpravidla čokoládové nebo i ovocné bonbóny ve tvaru pravidelné čočky s různobarevným cukrovým potahe. Lentilky v Česku vyrábí firma Sfinx (od roku 1992 součást koncernu Nestlé), v Holešově. Zde se vyrábí již od roku 1907. České lentilky se začaly vyrábět v roce 1907, dříve než například konkurenční M&M's (poprvé až v roce 1941)

Jméno jim dal až pár let po jejich vzniku Philipp Kneisl, zakladatel holešovského závodu, když nechal název Lentilky registrovat. Jejich jméno pochází z latinského lenticula, což v překladu znamená čočka. Lentilky jsou žluté, červené, modré, zelené, fialové, růžové a oranžové. Lentilky jsou barveny výtažky z rostlin a zeleniny.