V devíti domech vesničky už našlo domov 264 dětí. Některé tu prožily celé dětství, jiné přišly v pozdějším věku. Společně zde vyrůstaly velké sourozenecké skupiny, které by jinak musely být rozděleny do různých dětských domovů.

Na první pohled se může zdát, že se zde život výrazně nezměnil. V posledních pěti letech však SOS vesničky významně rozšířily nabídku služeb.

„Jednotlivé vesničky včetně té naší nadále poskytují zázemí a všestrannou podporu pěstounským rodinám, jak těm, které bydlí přímo tady, tak i těm z širšího okolí,“ podotýká regionální ředitel SOS dětských vesniček Cyril Maliňák.

Ve vesničce však mimo služby pro pěstouny také sídlí i Regionální kancelář pro Zlínský a Olomoucký kraj, která má na starosti rozvoj a řízení dalších služeb. „Zejména sociálně aktivizační SOS Kompas a také volnočasového centra v Bystřici pod Hostýnem,“ vysvětluje Maliňák.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM POMÁHÁ

Volnočasové centrum v Bystřici pod Hostýnem pomáhá dětem z rizikového prostředí, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

„Pomáháme jim zvládnout školní docházku, nabízíme doučování, ale také smysluplnou náplň volného času. Pořádáme pro ně výlety, sportovní turnaje, mohou si u nás zahrát kulečník, deskové hry nebo si malovat a tvořit,“ popisuje činnost centra ředitel.

Rodiny, které se nacházejí v obtížné situaci, kdy jim hrozí odebrání dětí z péče, mohou také využít službu SOS Kompas.

„Naše sociální pracovnice pomáhají rodinám vyřešit širokou škálu potíží, od nevyhovujících bytových podmínek pro děti přes sociální nebo zdravotní problémy, potíže se splácením půjček až po zvládání školní docházky dětí nebo výchovné problémy,“ vyjmenovává výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.