„Evropa čelí problému nezaměstnanosti mladých lidí, který je v některých zemích katastrofální a přímo se dotýká i některých českých regionů. Podnikání může v této situaci představovat pro mladé lidi šanci na úspěšné a kvalitní uplatnění, ale pouze v případě, pokud budou dobře připraveni," vysvětluje europoslankyně.

Podnikatelem se podle jejích zkušenostní člověk nerodí, podnikatelské dovednosti se však lze naučit: ty se pak mohou hodit nejen podnikatelům, ale navíc i budoucím zaměstnancům, protože zahrnují například i kreativitu, schopnost nést riziko, zvládat neúspěch nebo potřebnou a často opomíjenou finanční gramotnost.

Europoslankyně proto ve zprávě vyzývá, aby vzdělávácí systémy členských států zahrnuly tyto aspekty do výuky na všech úrovních a aby Evropská unie a komise poskytly metodickou, koordinační a finanční podporu, zejména v rámci programu Erasmus.

„Aby byla dnešní Evropa úspěšná ve světové konkurenci, musí volit inovativní přístup, který dokáže mladým lidem rozvázat ruce a bude je motivovat k aktivitě i na ekonomickém poli. Stojíme sice v tomto ohledu na samém začátku cesty, ale je velmi důležité, že jsme si vymezili jasný směr. Věřím, že v září zprávu podpoří i plénum ve Štrasburku," dodala Michaela Šojdrová.

Materiál podle ní myslí také na přípravu učitelů, možnost neformálního vzdělávání a praktickou dimenzi, tedy učení na bázi projektů a ve spolupráci s podnikateli.