„Oproti předpokládaným nákladům je vysoutěžená cena zhruba o 1,6 milionu korun nižší, což nám umožní ušetřené prostředky použít na další pro město potřebné investice,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Podle místostarosty Pavla Motyčky je oprava sociálního zařízení v azylovém domě nezbytná.

„Toalety a koupelny v této budově města jsou už ve stavu, který zdaleka nevyhovuje současným standardům,“ uvedl Motyčka.

Záměr počítá se stavební úpravou sprch, WC, kuchyněk, umýváren i šaten ve všech podlažích objektu.

„Počítá se s kompletní modernizací, která zahrnuje opravu povrchů stěn a podlah, nové rozvody elektřiny, topení, vody i kanalizace,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

Ve druhém nadzemním podlaží je také nově navrženo WC a sprcha pro klienty zařízení s handicapem. Klienti s omezenou pohyblivostí budou moci nově k dopravě mezi podlažími využít schodolez.

Práce jsou plánovány na květen až listopad letošního roku.

„Budou probíhat za provozu s tím, že klienti po dobu rekonstrukce budou využívat sociální zařízení v unimo buňce u objektu azylového domu,“ doplnil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Kapacita azylového domu pro muže je 45 míst. Provozuje ho obecně prospěšná společnost Astras.

Nabízí pomoc dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytuje jim přechodné ubytování na dobu až jednoho roku, a to včetně podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy.

„Klienty by měl vést k návratu do běžného života. Součástí budovy je i ambulantní sociální služba určená osobám bez přístřeší, kterou je nízkoprahové denní centrum, a fakultativně také nocležna a seďárna, kde lidé bez domova mohou přečkat noc za mrazivého počasí,“ dodal Klabal.